Drøftingsdokumentet klart

aug 22, 2013

Politisk styringsgruppe behandlet drøftingsdokumentet i møte 15.08.13, og godkjente at det oversendes til drøfting i regionen. Dokumentet og vedleggene ligger nå her på www.plansamarbeidet.no under informasjonsmateriell. Les  mer

Plan for fremtiden

mai 31, 2013

Rundt 60 politikere var samlet i Fylkestingssalen på Akershus fylkeskommune i dag for å diskutere konsekvensbeskrivelsene og bruk av virkemidler. Les  mer

Arbeidsseminar med utvidet faggruppe

mai 15, 2013

I dag har vi utvidet faggruppemøte i faggruppen for areal og transport. Planansvarlige fra hver av kommunene og representanter fra transportetatene og regionale myndigheter deltar på møtet. Møtet er et arbeidsseminar om drøftingsdokumentet som skal sendes ut til høsten. Les  mer

Møte Jernbaneverket forside

– Jernbanen er ryggraden

mai 06, 2013

- Jernbanen er ryggraden i transportsystemet i Oslo og Akershus, men jernbanen må suppleres med et godt busstilbud som mater inn til de større knutepunktene. Derfor er det så viktig for oss å ha god og tett kontakt med Jernbaneverket. Les  mer

– Planen blir et førende dokument

apr 29, 2013

- Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus vil bli et viktig førende dokument når den er ferdig. Likevel kan vi ikke utelukke at det kan bli noen diskusjoner om innholdet, sa stassekretær i Landbruks- og matdepartementet, Harald Oskar Buttedahl. Les  mer

Vil knekke boligkoden sammen

apr 09, 2013

- Hvis vi skal få fart på infrastrukturutbyggingen for å klare å møte befolkningsveksten fort nok må vi knekke noen koder. Disse kodene er det Plansamarbeidet nå jobber med, sa administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening , Jon Sandnes, på møte med Plansamarbeidet i dag. Les  mer