Jernbaneverket og Plansamarbeidet samarbeider tett i planprosessen. Her representert ved Ellen Grepperud og Anne Marstein.

– Jernbanen er ryggraden

mai 06, 2013

–  Jernbanen er ryggraden i transportsystemet i Oslo og Akershus, men jernbanen må suppleres med et godt busstilbud som mater inn til de større knutepunktene. Derfor er det så viktig for oss å ha god og tett kontakt med Jernbaneverket i planprosessen, forklarte leder for Plansamarbeidet Ellen Grepperud under informasjonsmøtet hos Jernbaneverket Øst i dag.

Plansamarbeidet møtte en engasjert og interessert gjeng fra plan- og utviklingsavdelingen i Jernbaneverket Øst som hadde mange spørsmål og innspill til planarbeidet.

– Vi ser at det er behov for å komme sterkere inn når det gjelder jernbane når vi nå ser konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene i planarbeidet, sa Anne Marstein direktør for plan- og utviklingsavdelingen.

 

Nødvendig arbeid

Jernbaneverket ønsker å se på koordineringen i forhold til de konsekvensutredningene som nå gjøres i forbindelse med ny jernbanetunnel gjennom Oslo, forbindelsen Horten – Moss og arbeidet med Buskerudbyen, som Jernbaneverket har vært sterkt involvert i.

– Det er flere aspekter knyttet til Plansamarbeidets arbeid som Jernbaneverket kommer til å følge videre. Plansamarbeidet er et veldig viktig arbeid. Det er helt avgjørende og nødvendig at Oslo og Akershus klarer å komme til en omforent arealbruksutvikling og ser det i sammenheng med transportsystemet, understreket Marstein.

Jernbaneverket medvirker blant annet i planarbeidet ved deltakelse i administrativ referansegruppe og at Arild Vold, er medlem i Plansamarbeidets faggruppe for areal og transport.

DEL:

Kalender