Veileder for fortetting og transformasjon med bykvalitet

Foto: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune

Veilederen gir råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og utbyggere bør gå frem for å oppnå fortetting med bykvalitet. Dette er ikke en veileder for fysisk utforming, men først og fremst for prosess og virkemidler.

 

 

Veilederen definerer bykvalitet som seks dimensjoner, som igjen er definert av undertemaer.

Veilederen belyser seks nylig utbygde eksempelområder og gir råd om hvilke prosesser og verktøy planleggere og utbyggere kan benytte for å realisere ambisjonen om fortetting med bykvalitet. Områdene som er studert er Asker sentrum, Løren, Sæter, Lillestrøm syd, Lørenskog stasjonsby og Kolbotn sentrum. Veilederen deler bykvaliteter inn i seks dimensjoner:

Veilederen er en oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les hele veilederen her

Veileder for fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet fra 2019.