Bård Folke Fredriksen og Nils AageJegstad leder arbeidet i politisk styringsgruppe

Konsekvensbeskrivelsene opp i politisk styringsgruppe

mai 14, 2013

Orientering om resultatene fra de fem konsekvensbeskrivelsene var i dag en av sakene på agendaen for møte i politisk styringsgruppe.  Konsekvensbeskrivelsene er utarbeidet for å vise konsekvensene av alternativene til utbyggingsmønster.

Konsekvensbeskrivelsene er faglige rapporter og inneholder utredernes anbefalinger og konklusjoner. De fem konsekvensbeskrivelsene er:

– Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus, gjennomført av Agenda Kaupang

– Næringsutvikling i Osloregionen – vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre, gjennomført av Vista Analyse

– Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer – fase 1, gjennomført av Transportøkonomisk institutt

– Boligutredning, gjennomført av Prognosesenteret

– Arealbruk og arealverdier, gjennomført av Plansekretariatet

Konsekvensbeskrivelsene vil offentliggjøres så snart som mulig og legges her på nettsiden under informasjonsmateriell.

Oppdragsbeskrivelsene til konsekvensbeskrivelsene kan dere lese her

Organisasjonsstrukturen i Plansamarbeidet kan du se her

 

 

DEL:

Kalender