Vil knekke boligkoden sammen

apr 09, 2013

-Hvis vi skal få fart på infrastrukturutbyggingen for å klare å møte befolkningsveksten fort nok må vi knekke noen koder. Disse kodene er det Plansamarbeidet nå jobber med, sa administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening , Jon Sandnes, på møte med Plansamarbeidet  i dag.

Tre av direktørene fra de 13 ulike bransjeforeningene i NHO knyttet til Bygg og anleggsnæringen var representert på møtet de hadde tatt initiativ til med Plansamarbeidet. Byggenæringen mener de har mange kryssende interesser med det regionale Planarbeidet i Oslo og Akershus.

-Vi i byggenæringen må samle oss for å få mer kraft. Vår ambisjon med møtet med Plansamarbeidet er hvordan vår bransje kan spille på lag med det arbeidet som gjøres. Hvordan kan vi i byggenæringen spille dere gode? Befolkningsveksten vi nå ser i Norge er historisk høy. Den største trusselen mot å få bygget boliger som kan møte befolkningsveksten fort nok er at planprosessen tar for lang tid. Derfor er samarbeidet mellom stat, fylke, kommuner og private utbyggere så viktig, forklarte Jon Sandnes.

 

Setter en standard

Byggenæringen er som Plansamarbeidet også opptatt av utvikling og fortetting i knutepunktene og å gjøre det attraktivt for næringslivet å etablere seg i knutepunktene i fremtiden.

– Attraktive steder med bolig, næring og et godt service- og kulturtilbud kan vi kun få til ved å samarbeide med næringslivet om utbygging av knutepunkter. Derfor er kontakten med næringslivet så viktig, understreket leder for plansamarbeidet, Ellen Grepperud.

-Det arbeidet som nå skjer i Oslo og Akershus i forhold til areal og transport vil sette en standard også for andre steder i Norge, derfor vil vi følge dette arbeidet nøye og gjøre det vi kan for å hjelpe dere som jobber med prosjektet, supplerte Sandnes.

 

Etablerer bolig- og infrastrukturprosjekt

Organisasjonene i NHO innen Bygg og anlegg jobber nå med etableringen av et felles bolig- og infrastrukturprosjekt. Målsettingen for prosjektet er å komme med tiltak og virkemidler for å halvere tiden planprosessen tar frem til byggestart. Organisasjonene vil ha møte om dette med Kommunal- og regionaldepartementet i morgen onsdag 10. april.

–  Byggenæringen trenger effektive og forutsigbare planprosesser for å møte etterspørselen av boliger raskt nok. Vi trenger at Plansamarbeidet lykkes med arbeidet sitt, avrundet Jon Sandnes.

DEL:

Kalender