Hva er Plansamarbeidet?

Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 260.000 personer frem mot 2030. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden?

Plansamarbeidet har hatt som oppgave å lage et forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Ved å samarbeide kan vi utnytte mulighetene veksten gir. Vi må regne med å bo tettere enn før, og persontransportveksten må løses med kollektivtilbud, gåing og sykling.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har etter en omfattende prosess med faglige utredninger og politisk medvirkning, konkludert med en endelig plan. Planforslaget var på høring vinteren 2014/2015, og ble sluttbehandlet av planeierne i desember 2015.

Organisasjon:

 • POLITISK REFERANSEGRUPPE

  Byutviklingskomiteen i Oslo

  Gruppelederne i Akershus fylkeskommune

  Ordførerne i Akershus

  Fire bydelsutvalgsledere i Oslo

  POLITISK REFERANSEGRUPPE

  Byutviklingskomiteen i Oslo

  Gruppelederne i Akershus fylkeskommune

  Ordførerne i Akershus

  Fire bydelsutvalgsledere i Oslo

 • POLITISK STYRINGSGRUPPE

  5 fra Oslo kommune

  3 fra Akershus fylkeskommune

  4 fra deleregionene i Akershus

  POLITISK STYRINGSGRUPPE

   

  Oslo kommune:

  Bård Folke Fredriksen (H), Guri Melby (V), Marianne Borgen (SV), Anders Røberg-Larsen (Ap), Bjarki Eggen (V)

   

  Akershus fylkeskommune:

  Anette Solli (H), Solveig Schytz (V), Siri Hov Eggen (AP)

   

  Vestregionen: Lene Conradi (H)

  Follo: Thore Vestby (H)

  Nedre Romerike:  Hilde Thorkildsen (Ap)

  Øvre Romerike: Anders Østensen (Ap)

   

   

   

   

   

   

   

 • ADMINISTRATIV KOORDINERINGSGRUPPE

  1 fra Oslo kommune

  1 fra Akershus fylkeskommune

  1 rådmann fra Akershus-kommunene

  OBSERVATØRER FRA STATEN:

  1 fra Akershus fylkeskommune

  1 fra Statens vegvesen Region øst

  ADMINISTRATIV KOORDINERINGSGRUPPE

  Oslo kommune: Geir Aga

  Akershus fylkeskommune: Arnhild Danielsen

  Rådmann fra Akershus-kommunene: Harald K. Hermansen

   

  Observatører fra staten:

  Fylkesmannen: Anne-Marie Vikla

  Statens vegvesen Region Øst: Ing-Christine Ericson

 • PLANSEKRETARIAT

  Sekretariatsleder
  Medarbeider fra Oslo kommune
  Medarbeider fra Akershus fylkeskommune
  Medarbeider fra Statens vegvesen
  Kommunikasjonsrådgiver

  PLANSEKRETARIAT

  Sekretariatsleder: Ellen Grepperud

  Rådgiver: Bjørn W. Helgesen (80 %)

  Rådgiver: Gunnar Berglund (20 %)

  Rådgiver: Marit Øhrn Langslet

  Rådgiver: Nina Fjeldheim (20%)

  Kommunikasjonsrådgiver: Ingunn Monstad

   

   

 • ADMINISTRATIV REFERANSEGRUPPE

  REPRESENTANTER FRA:

  Oslo kommune

  Akershus fylkeskommune

  Akershus-kommunene og delregionene

  Ulike fagdepartementer

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  ADMINISTRATIV REFERANSEGRUPPE

  REPRESENTANTER FRA:

  Oslo kommune

  Akershus fylkeskommune

  Akershus-kommunene og delregionene

  Deltagelse fra ulike fagdepartementer

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  Ruter

  NSB

  Jernbaneverket

  Statens vegvesen

  Oslopakke 3

  Samarbeidsalliansen for Osloregionen