Én Arendal i året

aug 26, 2014

Plansamarbeidet har vært hos klima- og miljøminister Trine Sundtoft for å informere om planarbeidet, og formidle at staten må bidra med positive virkemidler for at planen skal lykkes. Les  mer

Videre fremdrift

apr 25, 2014

Politisk styringsgruppe vedtok i dag at de behandler råutkastet til høringsutkast på neste møte i politisk styringsgruppe 12. juni. Møtet i politisk referansegruppe 14. mai utsettes til 27. august. Les  mer

Ny rapport om kommunaløkonomiske konsekvenser

apr 07, 2014

I rapporten: «Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst», anbefaler Borge og Rattsø en ny vurdering av kommunenes vekst- og skjønnstilskudd, inntektssystemet, samt større bruk av avgifter til finansiering av sosial infrastruktur. Les  mer

Staten må følge opp

apr 04, 2014

Plansamarbeidet møtte i dag kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med klare forventinger om at staten nå følger opp føringene i planen når det gjelder statlige virkemidler som kommunenes inntektsgrunnlag, infrastrukturinvesteringer og innsigelsespunkter. Les  mer