– Planen skal være styrende

apr 08, 2013

-Plansamarbeidet skal være et reelt planverktøy. Det skal være styrende for de viktige beslutningene som skal tas fremover, sa en meget interessert og engasjert miljøvernminister på møtet i dag. Les  mer

Faglige møter med naboregionene

mar 01, 2013

Plansamarbeidet drar i løpet av våren på besøk til alle våre naboregioner. Hensikten er gjensidig informasjonsutveksling og diskusjon om utviklingstrekk, planer og felles areal- og transportutfordringer. Les  mer

Hvilke trafikale konsekvenser får vi?

Konsekvensbeskrivelser under arbeid

feb 28, 2013

Konsekvensbeskrivelser om transport, arealkonflikter, kommuneøkonomi, boligmarked og næringsutvikling er nå under arbeid. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av april og vil være et viktig grunnlag for utforming av et første utkast til en knutepunktstruktur for Oslo og Akershus. Les  mer

Lanserer nettsider

feb 04, 2013

Plansamarbeidet lanserer i dag nettsider på Plansamarbeidet.no. På nettsidene vil du finne nyheter og informasjon om planarbeidet. Les  mer

Informasjonsmøte med departementene

jan 18, 2013

Miljøvern-, Landbruks- og Samferdselsdepartementet besøkte i dag Plansamarbeidet for å høre om arbeidet med den regionale areal- og transportplanen for Oslo og Akershus. Les  mer

Informasjonsmøter i kommunene

jan 04, 2013

Plansamarbeidet sendte i dag ut  tilbud om informasjons- og drøftingsmøter til alle kommunene i Akershus.  I løpet av høsten vil vi ha et drøftingsmøte med alle kommunestyrene i Akershus. Årsaken til at vi er tidlig ute med å informere om … Les  mer