Vekst i prioriterte vekstområder

mar 24, 2014

Over 80 representanter deltok på møtet i administrativ referansegruppe på Lillestrøm i dag. Representanter fra alle kommunene i Akershus, folk fra flere ulike avdelinger hos Oslo kommune, transportetatene og statlige myndigheter var til stede på møtet. Formålet med møtet var å få innspill fra fagpersoner på planutkastet slik det nå foreligger. Les  mer

Delregionale arbeidsmøter i gang

jan 16, 2014

I dag ble det første av fem delregionale arbeidsmøter avholdt for Vestregionen. Kommunene Asker og Bærum, i tillegg til Hurum og Røyken, deltok på møtet i dag. Les  mer

Drøftingsinnspillene oppsummert

jan 14, 2014

Plansamarbeidet har nå oppsummert alle de 53 drøftingsinnspillene vi mottok innen fristen 20. desember. - Vi har mottatt drøftingsinnspill fra alle de aktørene vi forventet å få innspill fra og er godt fornøyd med det, sier leder Ellen Grepperud. Les  mer

Konferanse med interesseorganisasjoner

des 05, 2013

Rundt 60 deltakere fra ulike interesseorganisasjoner, politikere og fagpersoner var i går kveld samlet til konferanse i Akershus Fylkestingssal. Innleggene og diskusjonene var engasjerte og hjertesakene mange. Les  mer