Indikatorer for areal og transport - temaside dypdykk

Rapport om måloppnåelse for 2023 er publisert!

jun 14, 2024

Ny rapport om måloppnåelse for areal og transport i Oslo og Akershus er nå publisert. Det er fortsatt sterk befolkningsvekst i regionen som helhet, og alle kommuner i Oslo og Akershus har hatt vekst i 2023. Av kommunene i Akershus … Les  mer

Bildet viser foredragsholderne på scenen og publikum i salen på kulturhuset.

Oppsummering av informasjonsmøtet om evaluering av regional plan

des 11, 2023

Det var mange som fulgte informasjonsmøtet om evaluering av regional plan på Kulturhuset i Oslo 6. desember, både digitalt og fysisk. Plansamarbeidet hadde invitert til presentasjon av hovedfunn og anbefalinger fra evalueringsrapporten skrevet av Civitas, OsloMet og Cicero (2023).   Kommunaldirektør … Les  mer

Bildet viser forsidene til tre evalueringsrapporter som til sammen utgjør evalueringen av regional plan

Informasjonsmøte om evaluering av regional plan 6. desember

nov 13, 2023

Plansamarbeidet inviterer til informasjonsmøte om evaluering av regional plan den 6. desember kl. 08:30 – 10:00 Hvor: Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6), møterom Laboratoriet i 3. etasje eller delta digitalt via Teams Når: onsdag 6. desember kl. 08:30-10:00, lett … Les  mer

Bildet viser forsidene til tre evalueringsrapporter som til sammen utgjør evalueringen av regional plan

Evaluering av regional plan er ferdigstilt

okt 04, 2023

Høsten 2022 – 2023 er det gjennomført en evaluering av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Evalueringen viser at den regionale planen har vært viktig for å styre areal- og transportutviklingen i Oslo og Akershus. Samtidig … Les  mer

Ny evalueringsrapport om regional plan

sep 25, 2023

Civitas, i samarbeid med aktører fra OsloMet og Cicero, har på oppdrag fra planeierne Oslo kommune og Viken fylkeskommune gjennomført en evaluering av gjeldende regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Rapporten peker blant annet på følgende … Les  mer

Oppstart av prosjekt om bylogistikk i Oslo og Akershus

aug 10, 2023

PROSJEKTET HELHETLIG BYLOGISTIKK (BYLO) HAR FÅTT 1 000 000,- I KLIMASATSMIDLER FRA MILJØDIREKTORATET Våren 2022 gikk Oslo kommune sammen med Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Ullensaker, Nordre Follo og Ås kommuner, Viken fylkeskommune samt Ruter, Statens vegvesen og Bane Nor sammen … Les  mer