Drøftingsdokumentet behandlet i politisk styringsgruppe

aug 15, 2013

På møtet i politisk styringsgruppe i dag ble drøftingsdokumentet behandlet.

Drøftingsdokumentet ble godt mottatt av styringsgruppa og de innspill styringsgruppa hadde vil nå bli innarbeidet i dokukumentet. Styringsgruppa håper at dokumentet kan være til inspirasjon og nytte i de diskusjonene som skal foregå i regionen utover høsten.

 

Møter i høst

Det er opp til den enkelte kommune hvordan de ønsker å gi innspill til det videre planarbeidet, men både diskusjonsmøter som oppsummeres, en mer formell politisk behandling av drøftingsdokumentet eller en kombinasjon er mulig.

Det planlegges også korridorvise konferanser hvor formålet er å legge til rette for diskusjoner mellom de aktørene som er involvert i planarbeidet.

Nils Aage Jegstad overlater nå ledervervet i politisk styringsgruppe til Bård Folke Fredriksen

Lederskifte

Bård Folke Fredriksen tok i dag over som ny leder i politisk styringsgruppe etter Nils Aage Jegstad. Han håper drøftingsdokumentet vil bli godt mottatt.

– Jeg håper drøftingsdokumentet blir til inspirasjon og nytte i diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus utover høsten og ønsker alle lykke til med diskusjonene, sa han.

 

Oppdatert drøftingsdokument finner du her

 

 

 

 

 

 

 


 


 

DEL:

Kalender