Drøftingsdokumentet klart

aug 22, 2013

Politisk styringsgruppe behandlet drøftingsdokumentet i møte 15.08.13, og godkjente at det nå oversendes til drøfting i regionen. Dokumentet og vedleggene ligger her på www.plansamarbeidet.no under drøftingsdokument

Styringsgruppa håper at dokumentet og drøftingsspørsmålene kan være til inspirasjon og nytte i diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus utover høsten. Innspillene fra drøftingene i høst vil danne grunnlag for forslag til areal- og transportplan for Oslo og Akershus, som skal utarbeides i løpet av vinteren/våren 2014, og deretter sendes på ordinær høring etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.


Innspill fra kommunene
Det er opp til den enkelte kommune hvordan de på grunnlag av drøftingsdokumentet og drøftingsspørsmålene ønsker å gi innspill til Plansamarbeidet. Innspillene kan gis på politiske drøftingsmøter hvor plansekretariatet er til stede, i form av politisk behandling av dokumentet, eller begge deler.

Plansekretariatet har allerede avtalt drøftingsmøter med de fleste kommunene i høst. Rammene for disse møtene er satt til 1-2 timer og plansekretariatet foreslår følgende regi:

  • Mål og dilemmaer vi må finne løsning på i fellesskap v/plansekretariatet (20 min)
  • Hvordan kan kommunen bidra til å nå målene og løsninger på dilemmaene v/kommunen (20 min)
  • Diskusjon og innspill

Med denne regien forutsettes det at innholdet i drøftingsdokumentet er kjent for de politikerne som deltar på møtet. Plansekretariatet kan ta ansvar for å lage en oppsummering fra hvert møte som kvalitetssikres av kommunen i etterkant. Tabellen under gir en oversikt over møtetidspunktene. Plansekretariatet tar kontakt med den enkelte kommune når møtetidspunktet nærmer seg for å planlegge gjennomføringen av det enkelte møtet.

Det er opp til kommunen om den, i tillegg til eller i stedet for drøftingsmøtet, ønsker å gi innspill til det videre planarbeidet gjennom en politisk behandling av drøftingsdokumentet og drøftingsspørsmålene. Innspill må i tilfelle sendes plansekretariatet innen 20. desember 2013.

Korridorvise samlinger
Plansamarbeidet planlegger i samarbeid med delregionene også tre korridorvise samlinger. Datoene for disse samlingene er:

  1. Nørdøstkorridoren 24. september 2013, hele dagen (foreløpig)
  2. Vestkorridoren 10. oktober 2013, kl. 9 – 12
  3. Sørkorridoren 22. oktober 2013, hele dagen

Formålet med samlingene er å legge til rette for diskusjoner mellom de aktørene som er involvert i planarbeidet om drøftingsdokumentet og drøftingsspørsmålene. Aktuelle kommuner, bydeler, regionale myndigheter, transportaktører, nabokommuner og nabofylker/regioner vil bli invitert.

 

Næringskonferanse

Vi planlegger også en næringskonferanse i samarbeid med NHO Oslo og Akershus. Formålet med konferansen er å bidra til diskusjon mellom politikere fra Akershuskommunene og Oslo og næringslivet om hva som skal til for å få til god bolig- og næringsutvikling i knutepunktene.

Plansamarbeidet skal også ta initiativ til drøftingsmøter med statlige og regionale myndigheter og transportaktører.

 

Drøftingsmøter med kommunene

Tabellen under gir en oversikt over datoer for drøftingsmøter med kommunene:

Kommune /politisk organ Dato
Vestby (formannskapet) Mandag 26. august, kl. 18.00
Lørenskog (formannskap) Onsdag 28. august, kl. 9.00
Gjerdrum (kommunestyre) Onsdag 28. august, kl. 17.00
Ullensaker (kommunestyre) Mandag 2.september, kl. 17.00
Oppegård (formannskap) Onsdag 4. september, kl. 17.00-19.00
Nes (kommunestyre) Tirsdag 10. september, kl. 18.00
Nesodden (kommunestyret) Torsdag 12. september kl. 17.15
Enebakk (kommunestyre) Mandag 16. september, kl. 18.30
Nannestad (kommunestyre) Tirsdag 17. september, kl. 18.30
Sørum (kommunestyre) Onsdag 18.september, kl. 19.00
Nittedal (kommunestyre) Mandag 23. september, kl. 17.30
Aurskog Høland (kommunestyret) Mandag 23. september, kl.18.00
Ås kommune (kommunestyre) Onsdag 25. september, kl. 17.30
Ski kommune (kommunestyret) Onsdag 25. september, kl. 16.30
Fet (kommunestyre) Mandag 7. oktober, kl. 18.00
BUK/MOS Onsdag 9. oktober, kl. 16.30
Asker (kommunestyre) Tirsdag 15. oktober, kl. 16.00
Skedsmo (formannskap) Onsdag 16. oktober, kl. 12.00–14.30
Rælingen (kommunestyre) Mandag 28. oktober, kl.18.00
Bærum (kommunestyre) Onsdag 30. oktober, kl 17.00
Hurdal (kommunestyre) Onsdag 30. oktober, kl 17.00
Frogn (kommunestyret) Mandag 4. november kl.16.30 eller kl. 18.00
Eidsvoll (kommunestyret) Tirsdag 12. november, kl. 18.00

 

DEL:

Kalender