Utarbeidelsen av regional plan for areal og transport 2012-2015 (arkiv)

Film om Plansamarbeidet

Plansamarbeidet har produsert en kort informasjonsfilm som brukes som innslag på møter og konferanser med politikere i Akershuskommunene og Oslo kommune høsten 2013.

Formålet med disse møtene er å få innspill til hvordan kommunene og regionene kan løse de dilemmaene og problemstillingene vi står overfor i forhold til befolkningsveksten som er ventet i regionen fremover.

Filmen har fokus på hvilke utfordringer og muligheter befolkningsveksten i Oslo og Akershus gir. Hvis ikke veksten håndteres på en god måte vil vi få økte klimautslipp, mer trafikk med kø, kork og kaos som resultat og større press på utbygging av grønt- og landbruksarealer. Mens vekst som håndteres på en god måte kan gi mer komplette lokalsamfunn med et variert handel-, kultur- og servicetilbud, mindre utslipp, ny næringsvekst og et bedre og mer funksjonelt transportsystem.

Animasjonsfilmen er en blanding av animasjon/ tegninger og intervju med noen sentrale politikere fra Akershus og Oslo som er med i planarbeidet. Filmen formidler også at prosjektet og de utfordringene vi står overfor både gjelder de store kommunene som Oslo, Bærum og Skedsmo, samt de mindre kommunene som Hurdal, Gjerdrum og Enebakk.

Se filmen her:

Ordfører i Asker, Lene Conradi, er en av ordførerne som er med i filmen.

Bruk av filmen:

Du står fritt til å bruke filmen i informasjonssammenheng. Hvis du skal spille den av for flere er det lurt å laste ned filmen på maskinen din, eller på en minnepinne først. Du må ha en mediaplayer for å kunne lagre filmen på pc’en din. Du finner mange ulike slike på nettet.

Ta kontakt med meg hvis du har problemer: ingunn.monstad@akershus-fk.no, eller mobil: 97612100