Drammen har gjennomgått store forandringer de siste årene.

Faglige møter med naboregionene

mar 01, 2013

Plansamarbeidet drar i løpet av våren på besøk til alle våre naboregioner. Hensikten er gjensidig informasjonsutveksling og diskusjon om utviklingstrekk, planer og felles areal- og transportutfordringer.

I løpet av februar, mars og april besøker vi Buskerud, Østfold, Hedmark, Oppland og Vestfold, og møter  fagpersoner fra fylker, delregioner og enkelte kommuner.

Den regionale planen vil gjelde for Oslo og Akershus, men samtidig må vi se planarbeidet i en større regional sammenheng. Osloregionen er et felles bolig- og arbeidsmarked med felles utfordringer og muligheter. Særlig i vestkorridoren strekker det integrerte bolig- og arbeidsmarkedet seg langt utover fylkesgrensa.

– God kontakt med naboregionene våre er helt nødvendig både for å utveksle kunnskap, fange opp planer og utviklingstrekk, og gjøre vårt arbeid kjent. Det er stort engasjement rundt Plansamarbeidet også utenfor Oslo og Akershus grenser, og vi tar med oss gode innspill i det videre arbeidet, understreker rådgiver Marit Øhrn Langslet.

Plansamarbeidet jobber for tiden med å videreutvikle og vurdere langsiktige perspektiver for hele regionen, de såkalte 2050-perspektivene. Møteserien med naboregionene er viktig for å komme videre i dette arbeidet. Ved å involvere fagpersoner fra naboregionene får vi bedre grunnlag for å diskutere ulike innfallsvinkler til langsiktig utvikling av hele regionen.

 

DEL:

Kalender