Leder for Plansamarbeidet, Ellen Grepperud, informerer i vår politikere i Akershus og Oslo om arbeidet som pågår. Her er det kommunestyret i Nes som er tilhørere.

Informasjonsmøter for kommunepolitikerne

mar 11, 2013

Plansamarbeidet avholder i løpet av våren informasjonsmøter i alle kommunestyrene/ formansskapene i Akershus, samt Byutviklingskomiteen og Miljø- og samferdselskomiteen i Oslo kommune.

Plansamarbeidet har pr. i dag besøkt omtrent halvparten av alle kommunestyrene/ formannskapene i Akershus for å informere om Plansamarbeidets arbeid og fortsetter med disse møtene utover våren.

Formålet med møtene er å forankre planarbeidet i den enkelte kommune gjennom å informere om status på arbeidet og videre fremdrift, men også å få innspill på det som fremlegges og forberede kommunene på det som kommer til høsten.

– For oss er det viktig å komme ut til kommunene for å få innspill på det arbeidet vi gjør, slik at vi kan ta det med oss i det videre planarbeidet, understreker leder for Plansamarbeidet Ellen Grepperud.

Hun opplever å bli tatt godt i mot ute i kommunene.

– Vi får positive tilbakemeldinger på at vi reiser ut til den enkelte kommune og møter kommunepolitikerne der de er.

 

Ulike reaksjoner

Kommunene reagerer litt ulikt på det de får høre alt etter hvilken utvikling og vekst det blir lagt opp til i alternativene for den enkelte kommune.

– Vi er klare på å påpeke at dette kun er modeller som skal ligge til grunn for drøftinger med kommunene til høsten. Dette er ikke endelige planforslag, forklarer Ellen Grepperud.

I løpet av våren skal det også avholdes møter med Byutviklingskomiteen og Miljø- og samferdselskomiteen i Oslo kommune.

 

Nye møter

Innspillene fra møtene med kommunepolitikerne i vår vil Plansamarbeidet bruke i utformingen av drøftingsdokumentet som vil bli sendt ut i forkant av nye møter med kommunene til høsten. Dette dokumentet vil blant annet inneholde en første anbefaling om en knutepunktstruktur for Oslo og Akershus.  Alle kommunene har fått brev med forespørsel om å sette av tid til nye møter i høst og Plansamarbeidet begynner nå å få tilbakemelding på tidspunkter for når kommunene ønsker besøk fra plansekretariatet.

 

 

DEL:

Kalender