Politisk styringsgruppe mener det er svært viktig å forankre høringsutkastet i kommunene.

Videre fremdrift

apr 25, 2014

Politisk styringsgruppe vedtok i dag at råutkastet til høringsutkast bearbeides videre av plansekretariatet og behandles på neste møte i politisk styringsgruppe 12. juni. Møtet i politisk referansegruppe 14. mai utsettes til 27. august.

Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, Anette Solli, mener det er viktig at dokumentet er tydelig på hva som skal være bindende for kommunene.

– Hva er det som gjelder? Hva er det som skal legges til grunn når vi skal komme med innsigelser overfor kommunene? Prinsipper og retningslinjer må løftes frem. Akershus ønsker å få et utkast til prinsipper som skal legges til grunn. Og det må være god folkelig forankring rundt omforente definisjoner, påpeker Solli.

Råutkast til høringsforslag bearbeides i tråd med innspill fra medlemmene i styringsgruppen. Innspill oversendes plansekretariatet innen 6. mai. Bearbeidet høringsutkast vil så behandles i politisk styringsgruppe 12. juni.

Politisk referansegruppemøte utsettes fra 14. mai til onsdag 27. august, kl. 9.00 – 13.00, og blir avholdt i Fylkestingsalen.

Det blir nytt politisk styringsgruppemøte 23. september, kl.13.30 -15.30. På styringsgruppemøtet vil det tas stilling til om endelig høringsutkast kan oversendes Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for videre administrativ og politisk behandling.

– Dokumentet må ha en tilstrekkelig forankring blant politikerne i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune før det sendes ut på høring. Vi må ha skikkelig prosess i forkant, slik at det er helt klart hva Oslo og Akershus mener overfor kommunene, understreker Solveig Schytz fra Venstre.

FAKTA

  • Oslo og Akershus har forskjellige styringssystemer. I Akershus er det 22 kommuner med arealmyndighet, mens Fylkeskommunen er samferdselsmyndighet. Oslo kommune har både arealmyndighet og samferdselsmyndighet. Forankring i kommunene er svært viktig gjennom hele planprosessen.

DEL:

Kalender