Høstens orienteringsmøter

aug 12, 2014

Plansekretariatet skal på ny runde i kommunene før høringen i høst. Møtetidspunktene er nå tilgjengelige i kalenderen.

De aller fleste kommunene i Akershus har nå avtalt tidspunkt for orientering i forkant av høring av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus i høst. Plansekretariatet vil presentere Plansamarbeidets høringsforslag slik det ser ut før fylkesutvalgets og byrådets behandling. Hensikten er å gjøre det lettere å sette seg inn i planforslaget før høringsinnspillene skal gis. Det er også avtalt møter med rådmannskollegiene, og planlagt orienteringer for andre høringsinstanser som Fylkesmannen i Oslo og Akershus og transportaktørene, samt interesseorganisasjoner og næringsliv.

Avtalte møtetidspunkt er å finne i kalenderen, som vil oppdateres fortløpende.

DEL:

Kalender