Plansamarbeidets forslag til høringsdokument

okt 01, 2014

Politisk styringsgruppe vedtok 23. september sitt forslag til høringsdokument for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Forslaget går nå til Akershus fylkeskommune og Oslo kommune for videre behandling, og sendes samtidig kommunene i Akershus til informasjon.

– Jeg synes vi har grunn til å være stolte av oss selv for den prosessen vi har hatt og for det resultatet som nå foreligger, sa leder for politisk styringsgruppe Bård Folke Fredriksen til representantene etter behandlingen av forslaget. Det var generell enighet om at innspillene fra politisk referansegruppe er godt fanget opp, og at forslaget er et godt grunnlag for høring.

Det dokumentet som nå foreligger er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling og vedtak i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det er fylkestinget og byrådet som skal vedta høringsdokumentet. Det må derfor tas forbehold om endringer. Likevel gjøres Plansamarbeidets forslag nå tilgjengelig, og sendes til kommunene til informasjon, slik at høringsinstansene kan begynne tidlig med å sette seg inn i materialet. Fylkestinget og byrådet skal etter planen vedta høringsforslaget i løpet av november, og da begynner den formelle høringen. Høringsfristen er satt til 27. februar 2015.

DEL:

Kalender