Ny leder og sammensetning politisk styringsgruppe

sep 25, 2014

Akershus fylkeskommune ved fylkesordfører Anette Solli har overtatt lederskapet i Plansamarbeidet etter Bård Folke Fredriksen. Kommunene i Akershus går samtidig ut av politisk styringsgruppe.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har byttet på å lede politisk styringsgruppe gjennom planarbeidet. Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen overtok for tidligere fylkesordfører Nils Aage Jegstad da han ble valgt inn på Stortinget i fjor høst. Etter vedtak i styringsgruppa 23. september er det nå fylkesordfører Anette Solli som tar over i den siste fasen av planprosessen. Lederskapet i administrativ koordineringsgruppe følger styringsgruppa, og Akershus fylkeskommune overtar også her.

Politisk styringsgruppe har samtidig fått en ny sammensetning og rolle. Frem til nå har den bestått av representanter fra både planeierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, og kommunene i Akershus. Styringsgruppas oppgave har vært å lede arbeidet med Plansamarbeidets forslag til høringsdokument. Kommunene har hatt en viktig rolle i denne prosessen. Når forslaget til høringsdokument nå oversendes planeierne for videre behandling, går kommunene imidlertid over til å bli høringsinstans. Politisk styringsgruppe videreføres derfor kun med planeierne, som en arena for dialog med sikte på å komme fram til et felles vedtak om regional plan.

DEL:

Kalender