INVITASJON: Analyseverktøy for knutepunkt – frokostseminar 4. november 2022 kl. 8:30 på Kulturhuset og digitalt

okt 12, 2022

Vi inviterer til frokostseminar om analyseverktøy for knutepunkt

Fredag 4. november kl. 8:30 på Kulturhuset i Oslo vil Plan- og bygningsetaten presentere et nytt analyseverktøy for knutepunkt! Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har, i samarbeid med flere areal- og transportaktører, laget et verktøy til bruk i utvikling av sentrale knutepunkt. Analyseverktøyet gir grunnlag for å definere fysiske grep og tiltak som kan forene god by- og tettstedsutvikling med god fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper. På lanseringsseminaret vil vi introdusere verktøyet.

Program:
08:00–08:30 Servering av frokost
08:30–08:35 Velkommen v/ Hans Martin Aambø, Oslo kommune
08:35–08:50 Introduksjon av verktøyet v/ Lise Weltzien, Oslo kommune
08:50–09:30 Panelsamtale med innledninger om bruksverdi av verktøyet:

  • Ellen Haug, Bane NOR Eiendom
  • Oddrun Helen Hagen, Transportøkonomisk institutt
  • Tore Leite, Kommunal- og distriktsdepartementet

09:30–09:50 Spørsmål og svar
09:50 Avslutning

Kan du ikke komme til Kulturhuset? Arrangementet vil også bli strømmet fra Plan- og bygningsetatens Facebook-side.

Har du spørsmål? Kontakt Lise Weltzien i Plan- og bygningsetaten

DEL:

Kalender