Detaljhandelens rolle i bærekraftig byutvikling

jun 30, 2022

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har gjennomført et prosjekt om detaljvarehandel. Prosjektet har hatt som hovedmål å øke kunnskapen om endringer i varehandel, og mulige implikasjoner endringene i varehandel har for fysisk planlegging av bærekraftige byer og tettsteder. Regional plan … Les  mer

Én Arendal i året

aug 26, 2014

Plansamarbeidet har vært hos klima- og miljøminister Trine Sundtoft for å informere om planarbeidet, og formidle at staten må bidra med positive virkemidler for at planen skal lykkes. Les  mer