Indikatorer for areal og transport - temaside dypdykk

Rapport om måloppnåelse for 2023 er publisert!

jun 14, 2024

Ny rapport om måloppnåelse for areal og transport i Oslo og Akershus er nå publisert. Det er fortsatt sterk befolkningsvekst i regionen som helhet, og alle kommuner i Oslo og Akershus har hatt vekst i 2023. Av kommunene i Akershus hadde Lillestrøm høyest vekst med 2 700 nye innbyggere, fulgt av Lørenskog med 1 400 og Nordre Follo med 1 300 nye innbyggere.

Befolkningsveksten lokaliseres i stor grad i tråd med føringene i den regionale planen, med en økning i andelen boliger som er lokalisert i tettstedene. Det har siden planens vedtak vært en nedadgående trend i omdisponert jordbruksareal, men fra 2022 til 2023 ser vi en liten økning. Mens boliger og kontorarealer i stor grad lokaliseres i tråd med planen, er det fortsatt litt igjen for å nå planens mål når det gjelder lokalisering av handel og service.

Biltrafikken var omtrent på samme nivå i 2023 som i 2022, med en liten økning sammenlignet med 2018. Antallet kollektivreiser økte kraftig fra 2022 til 2023, etter en nedgang under pandemien, og er nå omtrent tilbake på 2018-nivå. Vi ser også en kraftig økning i antall solgte varebiler, både i Akershus og Oslo, og en økning i antallet elektriske varebiler som er særlig tydelig i Oslo.

I tillegg til de ordinære indikatorrapporteringene er det gjort et dypdykk i bruken av regionale næringsområder for arealkrevende næringer. Rapporteringen viser at disse områdene hovedsakelig rommer virksomheter som er i tråd med formålet, og at kommunene som har regionale næringsområder styrer en betydelig andel av nye arealkrevende virksomheter til disse områdene. I Akershus som helhet er om lag en fjerdedel av alt nytt næringsareal for lager, industri og samferdsel lokalisert til de regionale næringsområdene i perioden 2016-2023.

Her finner du hele rapporteringen!

DEL:

Kalender