Foto: Hans Martin Aambø, Plan- og bygningsetaten i Oslo

Dialogmøte for ordførere

mai 03, 2023

Politisk samarbeidsråd for oppfølging av den regionale planen for Oslo og Akershus, representert med politikere fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, inviterte ordførerne i Akershus til et dialogmøte i forbindelse med oppfølging av den regionale planen. Møtet ble avholdt i bankettsalen i Oslo Rådhus.

Hovedtemaet for møtet var det pågående arbeidet med evaluering av den regionale planen. Møtet ble ledet av byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna Elise Marcussen, sammen med fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, Anette Lindahl Raakil. Innledningsvis orienterte byråden om bakgrunnen for møtet, før kommunaldirektør for byutvikling i Oslo kommune Morten Wasstøl ga et innblikk i status for måloppnåelse av den regionale planen. Fylkesråden informerte om det pågående evalueringsarbeidet og veien videre.

I tillegg til innledninger fra Oslo og Viken, holdt ordførerne Inge Solli (Nittedal), Hans Kristian Raanaas (Frogn) og Eyvind Jørgensen Schumacher (Ullensaker) innlegg om erfaringer med oppfølging av og utfordringer og styrker med den regionale planen i sine respektive kommuner. Etter en matbit var det duket for en runde rundt bordet, hvor alle ordførerne fikk muligheten til å ta ordet og dele sine erfaringer og tanker om planen.

Mange kommuner oppfattet at planen har fungert på flere områder, og at den har vært viktig og nødvendig for å styre og kontrollere befolkningsveksten som har vært i Oslo og Akershuskommunene de siste årene. Temaer som ble trukket frem hvor planen ikke har fungert like godt var blant annet lokalisering av næring og sosial bærekraft. Flere kommuner oppfatter i tillegg planen som for rigid, spesielt med tanke på vekstfordelingsprinsipper, og tilbakemeldingen var at en eventuell ny plan må ha noe mer differensiering mellom kommunene.

Det kom også frem at mange kommuner opplever at statlige forpliktelser i for liten grad har blitt fulgt opp av de statlige aktørene. Flere kommuner understreket at det er svært viktig å opprettholde et videre godt samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Akershuskommunene.

På møtet stilte ordførere fra Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås. Fra Eidsvoll stilte leder i hovedutvalg for næring, plan og miljø, mens Lillestrøm og Vestby var representert på administrativt nivå.

Presentasjoner og program for møtet finner du lenger ned.

 

 

Begge foto: Hans Martin Aambø, Plan- og bygningsetaten i Oslo

 

Presentasjon dialogmøte 28.04.2023

Dialogmøte for ordførere – program

DEL:

Kalender