Analyseverktøy for knutepunkt er lansert!

nov 04, 2022

Fredag 4. november ble analyseverktøyet for knutepunkt lansert på Kulturhuset i Oslo. På lanseringen presenterte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune verktøyet, og Kommunal- og distriktsdepartementet, Bane NOR og Transport økonomisk institutt holdt innledning om analyseverktøyets bruksverdi. Innleggene var etterfulgt … Les  mer

Regional plan for areal og transport er et premiss for byvekstavtalen

aug 31, 2022

Byvekstavtalen erstatter bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen 2017-2023. Avtaleområdet er Oslo kommune og Akershus slik fylket var avgrenset før 1. januar 2020. Det er også inngått en tilleggsavtale for perioden 2021-2029 for å ivareta elementene i bompengeavtalen fra 2019. Regional plan for areal og transport i … Les  mer

Detaljhandelens rolle i bærekraftig byutvikling

jun 30, 2022

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har gjennomført et prosjekt om detaljvarehandel. Prosjektet har hatt som hovedmål å øke kunnskapen om endringer i varehandel, og mulige implikasjoner endringene i varehandel har for fysisk planlegging av bærekraftige byer og tettsteder. Regional plan … Les  mer

Planen er vedtatt

des 21, 2015

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er nå vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre. Les  mer

Engasjert næringskonferanse

jan 20, 2015

Næringslivet ble invitert til å diskutere høringsforslaget på næringskonferansen 16. januar, og ga uttrykk for at forslaget treffer godt på utfordringene i hovedstadsområdet. Les  mer