Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. Foto: Samferdselsdepartementet/Midtbø

Regional plan for areal og transport er et premiss for byvekstavtalen

aug 31, 2022

Byvekstavtalen erstatter bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen 2017-2023. Avtaleområdet er Oslo kommune og Akershus slik fylket var avgrenset før 1. januar 2020. Det er også inngått en tilleggsavtale for perioden 2021-2029 for å ivareta elementene i bompengeavtalen fra 2019. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er et viktig premiss for byvekstavtalen som ble inngått mellom Staten og lokale parter i Oslo og tidligere Akershus i november 2020. Avtalen slår fast partenes gjensidige forpliktelser til å følge opp den regionale planens strategier og retningslinjer, og sikrer samarbeid mellom partene om en aktiv oppfølging av regional plan for areal og transport. Les hele avtalen her. 

Signering av byvekstavtalen på Oslo S 21. september 2021. Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. Foto: Samferdselsdepartementet/Midtbø

DEL:

Kalender