Samarbeid om utvikling av knutepunkt i Oslo og Akershus

jun 27, 2023

Det er utfordrende å få til en forpliktende planlegging som er samordnet i tid mellom forvaltningsnivåene, og som samtidig gir en god stedsutvikling. Dette gjelder særlig gjennomføring på områdenivå. Byvekstavtalen for Oslo og Akershus, inngått mellom lokale og statlige parter … Les  mer

Dialogmøte for ordførere

mai 03, 2023

Politisk samarbeidsråd for oppfølging av den regionale planen for Oslo og Akershus, representert med politikere fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, inviterte ordførerne i Akershus til et dialogmøte i forbindelse med oppfølging av den regionale planen. Møtet ble avholdt i … Les  mer

Politisk dialogmøte om regional plan

apr 18, 2023

Fredag 28. april 2023 er ordførere i Akershus kommunene i Viken invitert til et dialogmøte med Politisk samarbeidsråd ved byråd for byutvikling i Oslo kommune og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken. Dialogmøte er et oppfølgingsmøte for å … Les  mer

Regional plan for areal og transport skal evalueres!

nov 08, 2022

Det er besluttet at regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal evalueres. Evalueringen skal gjennomføres i regi av Plansamarbeidet, og arbeidet med å evaluere planen er i gang. Evalueringen skal inneholde vurdering av planens virkemidler og … Les  mer