Planen er vedtatt

des 21, 2015

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er nå vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre.

Behandlingen skjedde i fylkestinget 14. desember og bystyret 16. desember. Planen ble vedtatt med noen justeringer. Protokollen fra Akershus fylkesting kan leses her. Protokollen fra Oslo bystyre legges ut så snart den er klar.

Saksfremstillingen og planforslaget fra byrådet i Oslo og fylkesrådmannen i Akershus kan leses her.

Endelig plandokument vil bli tilgjengelig på nettsiden i januar, og sendes til ut kommunene, fylkesmannen og berørte statlige organer.

DEL:

Kalender