Analyseverktøy for knutepunkt er lansert!

nov 04, 2022

Fredag 4. november ble analyseverktøyet for knutepunkt lansert på Kulturhuset i Oslo. På lanseringen presenterte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune verktøyet, og Kommunal- og distriktsdepartementet, Bane NOR og Transport økonomisk institutt holdt innledning om analyseverktøyets bruksverdi. Innleggene var etterfulgt av spørsmål fra salen og de som strømmet arrangementet. Arrangementet ble strømmet, og ligger tilgjengelig her.

Verktøyet ligger tilgjengelig på den digitale tiltakskatalogen for transport og miljø. 

Presentasjoner fra frokostseminaret finner du her. 

Panelsamtale om analyseverktøyet. Fra venstre: Hans Martin Aambø (Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune), Ellen Haug (Bane NOR Eiendom), Oddrun Helen Hagen (Transportøkonomisk institutt) og Silje Flage Dragsund (Kommunal- og distriktsdepartementet).

DEL:

Kalender