Plansekretariatet avslutter sitt arbeid

mai 29, 2015

Plansekretariatet er i ferd med å avslutte sitt arbeid med oppsummering og vurdering av høringsinnspillene til den regionale planen. Ellen Grepperud har med det fullført sitt oppdrag som leder for sekretariatet. Vi takker henne for en fantastisk innsats og ønsker lykke til videre!

Ellen Grepperud har sin siste arbeidsdag for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i dag, og går tilbake til sin tidligere jobb som plansjef i Ås kommune. – Tusen takk for lærerike, utfordrende og givende år, sa Grepperud etter mange gode ord fra ledere, kollegaer og samarbeidspartnere da begivenheten ble markert.

Plansekretariatet avslutter i disse dager sitt arbeid med å oppsummere og vurdere høringsuttalelsene, og foreslå endringer i høringsforslaget. Fylkesrådmannen og byrådet skal nå behandle saken, og vil sende den over til fylkestinget og bystyret i løpet av høsten. Planen vil antagelig behandles endelig før årsskiftet.

Hjemmesiden med dokumenter og informasjon vil opprettholdes frem til vedtak, men vil ikke oppdateres.

DEL:

Kalender