Fire prioriterte punkt i handlingsprogrammet tilhørende den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt 2015).

Fornyet nettside for oppfølging av regional plan for areal og transport

jun 30, 2022

Plansamarbeidet.no er fornyet. Fra nå av vil du finne all oppdatert informasjon i forbindelse med oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus på denne nettsiden. Trykk på hovedmenyen til høyre for å lese mer om oppfølgingsarbeidet som gjøres. Det er i hovedsak handlingsprogrammet tilhørende den regionale planen som følges opp. I handlingsprogrammet er det spesielt fire handlingspunkter som planeierne, Oslo kommune og Akershus, nå Viken, fylkeskommune, følger opp:

  • H1 – Felles areal- og transportstruktur i bybåndet (bybåndssamarbeidet) med utviklingsprosjekter (hovedansvar: Oslo kommune)
  • H2 – Felles system for å følge måloppnåelse (hovedansvar: Oslo kommune)
  • H3 – Revisjon av kommuneplanens arealdeler, herunder oppfølging av kommuneplanlegging og fastsetting av grønn grense (hovedansvar: Viken fylkeskommune)
  • H7 – Videre arbeid med regional struktur for gods og logistikk (hovedansvar: Viken fylkeskommune)

DEL:

Kalender