Regional plan for areal og transport skal evalueres!

nov 08, 2022

Det er besluttet at regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal evalueres. Evalueringen skal gjennomføres i regi av Plansamarbeidet, og arbeidet med å evaluere planen er i gang. Evalueringen skal inneholde vurdering av planens virkemidler og mål, styringsstruktur, veiledning m.m., og identifisere lærings- og forbedringspunkter. I arbeidet med evalueringen vil det nyttes både kvalitativ og kvantitativ metode, og både interne og eksterne ressurser vil nyttes i evalueringen. Indikatorsystemet for måloppnåelse av planen vil være et svært viktig kunnskapsgrunnlag.

Endelig evaluering planlegges lagt frem høsten 2023. Arbeid med evaluering skal koordineres og samkjøres med Viken fylkeskommunes pågående arbeid med plangrunnlag for tre nye regionale planer for Viken.

Har du innspill til evalueringen?

Ta kontakt med plansamarbeidets sekretariat ved Lise Welztien: lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no

DEL:

Kalender