Arbeidsseminar med utvidet faggruppe

mai 15, 2013

I dag har vi utvidet faggruppemøte i faggruppen for areal og transport. Planansvarlige fra hver av kommunene og representanter fra transportetatene og regionale myndigheter deltar på møtet. Møtet er et arbeidsseminar om drøftingsdokumentet som skal sendes ut til høsten. Les  mer

Møte Jernbaneverket forside

– Jernbanen er ryggraden

mai 06, 2013

- Jernbanen er ryggraden i transportsystemet i Oslo og Akershus, men jernbanen må suppleres med et godt busstilbud som mater inn til de større knutepunktene. Derfor er det så viktig for oss å ha god og tett kontakt med Jernbaneverket. Les  mer

– Planen blir et førende dokument

apr 29, 2013

- Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus vil bli et viktig førende dokument når den er ferdig. Likevel kan vi ikke utelukke at det kan bli noen diskusjoner om innholdet, sa stassekretær i Landbruks- og matdepartementet, Harald Oskar Buttedahl. Les  mer

Vil knekke boligkoden sammen

apr 09, 2013

- Hvis vi skal få fart på infrastrukturutbyggingen for å klare å møte befolkningsveksten fort nok må vi knekke noen koder. Disse kodene er det Plansamarbeidet nå jobber med, sa administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening , Jon Sandnes, på møte med Plansamarbeidet i dag. Les  mer

– Planen skal være styrende

apr 08, 2013

-Plansamarbeidet skal være et reelt planverktøy. Det skal være styrende for de viktige beslutningene som skal tas fremover, sa en meget interessert og engasjert miljøvernminister på møtet i dag. Les  mer

Faglige møter med naboregionene

mar 01, 2013

Plansamarbeidet drar i løpet av våren på besøk til alle våre naboregioner. Hensikten er gjensidig informasjonsutveksling og diskusjon om utviklingstrekk, planer og felles areal- og transportutfordringer. Les  mer

Hvilke trafikale konsekvenser får vi?

Konsekvensbeskrivelser under arbeid

feb 28, 2013

Konsekvensbeskrivelser om transport, arealkonflikter, kommuneøkonomi, boligmarked og næringsutvikling er nå under arbeid. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av april og vil være et viktig grunnlag for utforming av et første utkast til en knutepunktstruktur for Oslo og Akershus. Les  mer