Kommunestyret i Gjerdrum fulgte interessert med under Plansamarbeidets presentasjon.

Drøftingsmøtene i gang

aug 29, 2013

I høst vil vi i Plansamarbeidet igjen besøke alle kommunene i Akershus og Oslo kommune. Denne gangen er formålet med besøkene og få innspill på drøftingsdokumentet og drøftingsspørsmålene. Lørenskog og Gjerdrum er de første kommunene vi har besøkt.

Vi vil fortsette å fortette i Ask som er det knutepunktet vi har i Gjerdrum, og dette er i tråd med Plansamarbeidets føringer, sa ordfører Anders Østensen fra Arbeiderpartiet på kommunestyrmøtet i Gjerdrum.

Møtene i kommunene vil være tredelt med en presentasjon fra plansekretariatet først, et innlegg fra kommunen om hvordan kommunen kan bidra til å løse de utfordringene vi står overfor i planarbeidet og til slutt en del med innspill og spørsmål fra salen.

 

Drøftingsspørsmål

Plansamarbeidet har også gitt alle kommunene noen spørsmål vi ønsker å få innspill på gjennom drøftingsfasen.

1) Kan vi forplikte oss til å prioritere noen knutepunkter og hovedakser for kollektivtransport?

2) Hva skal til for å videreføre den positive trenden i bruken av kollektivtransport?

3) Bør vi satse spesielt på noen få steder med tanke på utvikling av kompetansenæring på lang sikt?

4) Hva er viktig å avklare i den regionale planen og hvor detaljert bør den være?

5) Må gjensidige forventninger følges opp med avtaler?

På kommunestyremøtet i Gjerdrum var det flere innspill fra kommunestyrerepresentantene på drøftingsspørsmålene. Innspillene gikk blant annet på at kommunene fortsatt må ha handlingsrom til å utøve sin arealmyndighet,  lokalisering av nye boliger, behovet for opprettholdelse av hyppige kollektivavganger, ønske om flere busslinjer nordover og økt fremkommelighet for bussen og viktigheten av å bevare grøntområdene rundt Romeriksåsen. Det ble også en diskusjon om hvorvidt det er mulig å etablere nye kompetansearbeidsplasser i området rundt Gardermoen og på Jessheim.

 

Innspill fra kommunen

Det er opp til den enkelte kommune hvordan de ønsker å gi innspill tilbake til Plansamarbeidet. Innspillene kan gis på drøftingsmøter hvor plansekretariatet er til stede, i form av politisk behandling av dokumentet, eller begge deler.

– I Gjerdrum kommune kommer vi til å samle innspillene og be rådmannen lage en saksutredning som vi vil behandle politisk, og deretter oversende plansamarbeidet, avsluttet ordfører Anders Østensen.

 

Mer informasjon:

I kalenderen til plansamarbeidet kan du se datoer for alle møtene i kommunene.

Dokumentet og vedleggene til drøftingsdokumentet finner du her.

DEL:

Kalender