Marit Øhrn Langslet fortalte deltakere fra andre europeiske storbyer om Plansamarbeidets arbeid.

Plansamarbeidet presentert på europeisk konferanse

sep 19, 2013

Plansamarbeidets arbeid ble i dag presentert under konferansen i det europeiske nettverket av storbyregioner, METREX, som arrangeres i Oslo 18. – 20. september.

Oslo og Akershus fylkeskommune er prosjekteiere av plansamarbeidet og midt oppe i arbeidet med den felles

Ola Elvestuen og Nils Aage Jegstad åpnet METREX-konferansen i Oslo.

regionale planen for areal og transport. METREX-konferansen ga en unik anledning til å foredra og drøfte vårt regionale plansamarbeid i et perspektiv sett fra både EU og andre europeiske storbyer.

–  Mange europeiske storbyregioner har hatt sterk vekst, lik den veksten Oslo og Akershus nå er inne i. Vi har derfor mye å lære gjennom samarbeid med andre europeiske storbyregioner. Denne konferansen er en anledning til å dele erfaring og kunnskap om utvikling av storbyområder, sier fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad.

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, og Jegstad er enige i at dagens arbeidsdeling i Oslo og Akershus tidvis kan virke fragmentert og at samarbeid er nødvendig.

Erfaringer fra andre land med tydelige rammer for samarbeid mellom storby og nabokommuner, er interessante for oss. Noen utfordringer vil vi alltid ha, men de strategiske oppgavene, for eksempel innen transport, miljø eller arealpolitikk, bør vurderes i et regionalt perspektiv. Dette ser vi gode eksempler på i Tyskland, Storbritannia,  Nederland og deler av Frankrike. METREX er en anledning til å studere bedre løsninger også i Oslo og Akershus, sier Folke Fredriksen.

I tillegg til videreutvikling av felles kunnskap mellom deltakere på METREX-konferansen, er dette nettverket en viktig aktør i utforming av storbyregional politikk på europeisk nivå.

–Vårt bidrag kan også ses som et skritt i retning av et felles løft for en styrket storbypolitikk i Norge og resten av Europa, sier byråden.

Konferansedeltakere fra Paris, Wien, Stockholm, Oslo og Bærum kommenterte Plansamarbeidets presentasjon under Metrex.


FAKTA OM METREX:
I samarbeid med Oslo kommune arrangerer Akershus fylkeskommune årets METREX-konferanse 18-20. september 2013. Tema for konferansen i år er regional planning goals, policy and reality and sustainability med plansamarbeidet som eksempel.
 METREX, the Network of European Metropolitan Regions and Areas, er en interesseorganisasjon for europeiske storbyområder og regioner, der Oslo kommune og Akershus fylkeskommune deltar.
Organisasjonens mål er utveksling av informasjon, kunnskap, forståelse og erfaring omkring storbyområders utvordringer, med hovedfokus på arealplanlegging og regional utvikling. Metrex har medlemmer fra rundt 50 av de største storbyområdene i Europa. Metrex holder halvårlige konferanser og arbeider gjennom ekspertgrupper og prosjekter om saker av felles interesse.
 Les mer på METREX nettside: www.eurometrex.eu

DEL:

Kalender