Engasjerte deltakere på dialogseminar for fylkestinget i Akershus.

Plansamarbeidet tema på seminar for fylkestinget i Akershus

sep 26, 2013

Plansamarbeidets arbeid er tema på fylkestingets seminar i Son i dag og i morgen. Seminaret er et dialogseminar om innholdet og veivalgene i arbeidet med regional plan for areal og transport. Seminaret har fått tittelen: Akershus 2050 – Framtiden formes nå!

– Fortsetter vi som nå og legger kommuneplanene til grunn vil trafikkveksten føre til kø, kork og kaos. Nå må vi sette inn alle kluter slik at vi kan bevege oss fra dagens situasjon og over i en mer bærekraftig situasjon, oppfordret fylkesordfører, Nils Aage Jegstad, som åpnet seminaret.

I dag bor mer enn 50 % av verdens befolkning i bystrukturer, og vi ser en økt tilflytting til byer og større tettsteder også her i Norge, og i Oslo og Akershus. Veksten i kollektivtrafikken i Akershus er nå over 7 prosent, men med den ventede befolkningsveksten vil vi få kapasitetsproblemer hvis ikke kollektivtilbudet bygges ut ytterligere. Veksten i transportbehovet må tas kollektivt, hvis vi skal løse de utfordringene som kommer.

-Vi må tredoble kapasiteten på  kollektivnettet frem mot 2050, hvis vi skal holde tritt med utviklingen. Men det er ikke bare transport vi skal legge til rette for, vi skal også lage gode lokalsamfunn å bo i og gjøre det attraktivt for kunnskapsbedrifter å etablere seg, mener fylkesordføreren.

Den regionale planen for Oslo og Akershus skal vedtas av Oslo bystyre og Akershus fylkesting etter høringsrunden i 2014.

– Målet for dette seminaret er at vi nå skal få eierskap til planen. I dette arbeidet har jeg lyst til å slå et slag for tverrpolitisk samarbeid. Dette arbeidet krever tverrpolitisk enighet. Det er vi som eier planen og til slutt skal den vedtas av oss, understreker Nils Aage Jegstad.

DEL:

Kalender