Bildet viser forsidene til tre evalueringsrapporter som til sammen utgjør evalueringen av regional plan

Informasjonsmøte om evaluering av regional plan 6. desember

nov 13, 2023

Plansamarbeidet inviterer til informasjonsmøte om evaluering av regional plan den 6. desember kl. 08:30 – 10:00

Hvor: Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6), møterom Laboratoriet i 3. etasje eller delta digitalt via Teams

Når: onsdag 6. desember kl. 08:30-10:00, lett frokostservering fra kl. 08:00

Frist for påmelding 3. desember – Meld deg på her!

Program
Kl. 08:00 – 08:30 Servering av lett frokost
Kl. 08:30 – 08:40 Velkommen
Kl. 08:40 – 09:30 Hovedfunn og anbefalinger
Kl. 09:30 – 10:00 Spørsmål, innspill og svar
Kl. 10:00 Avslutning

Målgruppe: Kommuner, regionale planmyndigheter, departement,
transportaktører

Bakgrunn for møtet: Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus (vedtatt
2015) er evaluert. På oppdrag fra Viken fylkeskommune og Oslo kommune,
har Civitas, OsloMet og Cicero utarbeidet rapporten Evaluering
av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2023),
som vurderer planens innhold, oppfølging og styringsstruktur. I
frokostmøtet presenteres hovedfunn og anbefalinger fra rapporten,
med mulighet til å stille spørsmål etter presentasjonen.
Evalueringen av regional plan består av til sammen tre rapporter som
vurderer ulike deler av planens virkemiddelbruk og implementering. I
tillegg til rapporten fra Civitas, OsloMet og Cicero, som presenteres i
dette møtet, har Rambøll evaluert fem regionale planer i Viken (2022)
og plansamarbeidets sekretariat har gjennomført en intern evaluering
(2023). Alle evalueringsrapportene kan leses på plansamarbeidets
nettsider, sammen med en oppsummering av hovedfunnene.

Følg møtet digitalt her

Still spørsmål her

Opptak av presentasjonsdelen av møtet vil publiseres her i etterkant av møtet.

DEL:

Kalender