2015 november

Planvedtak

mandag 30. november 2015

Medio desember: Planeierne skal ha behandlet planen og gjort endelig planvedtak i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

Les hele saken>
2015 februar

Slutt høring og offentlig ettersyn

fredag 27. februar 2015

27. februar: Frist for å sende inn høringsuttalelser. Planeierne starter arbeidet med å oppsummere og vurdere høringsinnspillene, og bli enige om endelig planforslag.

Les hele saken>
2015 januar

Næringskonferanse

fredag 16. januar 2015

Kl. 10-14 på KS Agenda møtesenter i Oslo sentrum.

En plan for næringslivet? – En konferanse for næringsliv og politikere i Oslo og Akershus. Formålet er å informere om høringsforslaget, få synspunkter fra ulike deler av næringslivet, og gi et godt grunnlag for høringsinnspill.

Last ned program som pdf.

Les hele saken>

Konferanse for interesseorganisasjoner

mandag 12. januar 2015

Kl. 18-21 i Akershus fylkestingsal, Schweigaardsgate 4.

Konferanse for interesseorganisasjoner og politikere i Oslo og Akershus. Formålet er å informere om høringsforslaget, få synspunkter fra ulike deler av organisasjonslivet, og gi et godt grunnlag for høringsinnspill.

Last ned program som pdf.

Les hele saken>
2014 november

Sørum kommunestyre

onsdag 26. november 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.15.

Les hele saken>

Start høring og offentlig ettersyn

torsdag 20. november 2014

Medio november: Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus gjør vedtak om å sende planforslaget  på høring. Høringsforslag sendes kommunene og de andre høringsinstansene.

Les hele saken>

Byutviklings- og miljø- og samferdselskomiteen i Oslo kommune

onsdag 19. november 2014

Felles orientering om forslaget til høringsdokument kl. 16.30.

Les hele saken>

Oslo byråd behandler høringsforslaget

tirsdag 18. november 2014

Asker kommunestyre

tirsdag 18. november 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument.

Les hele saken>

Akershus fylkesting behandler høringsforslaget

mandag 17. november 2014

Fylkestinget starter møtet kl. 11. Les mer om møtet her.

Les hele saken>

Nesodden kommunestyre

torsdag 13. november 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.15.

Les hele saken>

Rælingen kommunestyre

onsdag 12. november 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.00.

Les hele saken>

Akershus fylkesutvalg behandler høringsforslaget

mandag 10. november 2014

Fylkesutvalget starter møtet kl. 15. Les mer om møtet her.

Les hele saken>

Akershus hovedutvalg behandler høringsforslaget

onsdag 05. november 2014

Det er hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for plan, næring og miljø som behandler høringsforslaget. Begge møtene starter kl. 14. Les mer om møtene her.

Les hele saken>

Aurskog-Høland kommunestyre

mandag 03. november 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.00.

Les hele saken>

Frogn kommunestyre

mandag 03. november 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 16.15.

Les hele saken>
2014 oktober

Bærum kommunestyre

onsdag 29. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.00.

Les hele saken>

Gjerdrum kommunestyre

onsdag 29. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.00.

Les hele saken>

Nannestad kommunestyre

tirsdag 28. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.30.

Les hele saken>

Nittedal kommunestyre

mandag 27. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.30.

Les hele saken>

Hurdal formannskap

onsdag 22. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 14.00.

Les hele saken>

Ås kommunestyre

onsdag 22. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.30.

Les hele saken>

Eidsvoll kommunestyre

tirsdag 21. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.00.

Les hele saken>

Fylkestinget i Akershus

mandag 20. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 11.00.

Les hele saken>

Lørenskog formannskap

onsdag 15. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 19.00.

Les hele saken>

Skedsmo formannskap

onsdag 15. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 08.30.

Les hele saken>

Estate konferanse om Oslo kommuneplan

tirsdag 14. oktober 2014

Innlegg om Plansamarbeidet på konferansen Ny kommuneplan ”Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn”.

Les hele saken>

Oppegård kommunestyre

mandag 13. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.45.

Les hele saken>

Vestby kommunestyre

mandag 13. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.30.

Les hele saken>

Ski kommunestyre

onsdag 08. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.30.

Les hele saken>

Ullensaker kommunestyre

mandag 06. oktober 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 15.30.

Les hele saken>

Forslag til høringsdokument sendes Akershus fylkeskommune og Oslo kommune

onsdag 01. oktober 2014

Primo oktober: Prosjektorganisasjonens forslag til høringsdokument sendes til planeierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, etter at politisk styringsgruppe har behandlet det i møte 23. september. Forslaget sendes samtidig til kommunene med orientering om at planeiernes høringsforslag vil komme i november.

Les hele saken>
2014 september

Rådmannskollegiet i Vestregionen

torsdag 25. september 2014

Orientering om høringsfasen kl. 09.00 i Asker.

Les hele saken>

Politisk styringsgruppe

tirsdag 23. september 2014
Møte i politisk styringsgruppe
Når: 23. september 2014, kl.13:30-15:30
Hvor: Oslo rådhus
Les hele saken>

Enebakk kommunestyre

mandag 22. september 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 18.30.

Les hele saken>

Nes kommunestyre

tirsdag 16. september 2014

Orientering om forslaget til høringsdokument kl. 17.00.

Les hele saken>

Administrativ koordineringsgruppe

onsdag 10. september 2014

Møte i administrativ koordineringsgruppe

Når: 10. september 2014 09:00-11:00.

Hvor: Oslo rådhus

 

Les hele saken>
2014 august

Politisk referansegruppe

onsdag 27. august 2014

Når: 27. august 2014, kl.  09:00-13:00.

Sted: Fylkestingssalen

Les hele saken>

Rådmannskollegiet i SNR

fredag 22. august 2014

Orientering om høringsfasen kl. 11.00 i Rælingen.

Les hele saken>

Rådmannskollegiet i Follo

fredag 22. august 2014

Orientering om høringsfasen kl. 13.00 i Oslo.

Les hele saken>

Rådmannskollegiet i ØRU

torsdag 21. august 2014

Orientering om høringsfasen kl. 09.00.

Les hele saken>
2014 juni

Nordic Public Transport

torsdag 12. juni 2014
Gunnar Berglund fra Plansamarbeidet snakker om erfaringer fra plansamarbeidet vedrørende kollektivtrafikk og arealbruk i Oslo-regionen

Hvor: Oslo Kongressenter Folkets Hus AS

Når: 12. juni, kl. 14.00
Les hele saken>

Politisk styringsgruppe

torsdag 12. juni 2014

Møte i politisk styringsgruppe

Hvor: Oslo rådhus

Når: 12/6, kl. 12.00 – 14.00

Les hele saken>

Rådet for byarkitektur

tirsdag 10. juni 2014

Plansamarbeidet orienterer i dag Rådet for byarkitektur i Oslo kommune om vårt arbeid.

Hvor: Plan- og bygningsetaten, Vahls gate 1.

Når: Kl. 14.00

Les hele saken>

Nordisk regionplankonferanse

tirsdag 10. juni 2014

Nordisk regionplankonferanse i Stockholm 10. og 11. juni. Bjørn W. Helgesen presenterer plansamarbeidets arbeid på konferansen.

Hvor: Stockholm

Når: 10. – 11. juni

Les hele saken>
2014 mai

Administrativ koordineringsgruppe

onsdag 28. mai 2014

Administrativ koordineringsgruppe behandler utkast til høringsforslag.

Når: 28. mai 2014, kl. 08:30-11:00.

Hvor: Oslo rådhus

Les hele saken>

Polsk besøk

fredag 16. mai 2014

Hva: Orientering om plansamarbeidet for representanter fra 14 polske kommuner.

Når: 16. mai

Hvor: Ruter

Les hele saken>

Møte med Bystyrets gruppeledere

onsdag 14. mai 2014

Hva: Orientering med påfølgende drøfting av råutkastet til høringsforslag

Når: 14.05.2014 kl. 09.00-11.00.

Hvor: Oslo rådhus.

 

Les hele saken>

Akershus Arbeiderparti

mandag 12. mai 2014

Orientering om status og videre framdrift i planarbeidet på representantskapsmøte i  Akershus Arbeiderparti.

Når: 12. mai kl., 18.00

Hvor: Stortinget

Les hele saken>
2014 april

Politisk styringsgruppe

torsdag 24. april 2014

Møte i politisk styringsgruppe

Hvor: Oslo rådhus

Når: 24.4, kl. 13.00 – 15.00

Les hele saken>

Follo Næringsråd

tirsdag 08. april 2014

Plansamarbeidet forteller om målsetting, status og fremdrift for arbeidet med regional areal- og transportplan.

Når: Tirsdag 8. april, kl. 14.00

Hvor: Rosenholm Campus

Les hele saken>

Møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

fredag 04. april 2014

Møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Hvor: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når: 4. april, kl. 9.30

Les hele saken>

Møte Samferdselsdepartementet

onsdag 02. april 2014

Møte med statssekretærene John-Ragnar Aarset og Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet

Når: Onsdag 2.4, 12.15 – 13.00

Hvor: Samferdselsdepartementet

 

Les hele saken>
2014 mars

Administrativ koordineringsgruppe

mandag 31. mars 2014
Møte i administrativ koordineringsgruppe
Når: 31. mars 2014, kl. 12.00 – 14.00

Hvor: Oslo rådhus

 

Les hele saken>

Administrativ referansegruppe

mandag 24. mars 2014

Møte i administrativ referansegruppe

Når: 24. mars, kl. 9.00-16.00

Hvor: Thon Hotel Arena, Lillestøm

Les hele saken>
2014 februar

Administrativ koordineringsgruppe

torsdag 27. februar 2014

Møte i administrativ koordineringsgruppe

Når: 27. februar 2014, kl. 12.00-14:00

Hvor: Oslo rådhus

 

Les hele saken>

Delregionalt arbeidsmøte Nedre Romerike

mandag 03. februar 2014

Diskusjoner om foreløpig plangrep og materiale til plandokument, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill.

Hvor: Lillestrøm, Skedsmo rådhus

Når: 3. februar,  kl. 9.00-13.00

Les hele saken>
2014 januar

Delregionalt arbeidsmøte Øvre Romerike

torsdag 30. januar 2014

Diskusjoner om foreløpig plangrep og materiale til plandokument, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill.

Hvor: Jessheim, Ullensaker rådhus.

Når: 30. januar,  kl. 9.00-13.00

Les hele saken>

Rådmannskollegiet Øvre Romerike

torsdag 23. januar 2014

Orientering om innkomne drøftingsinnspill og videre arbeid med planforslaget.

Når: 23. januar,  kl. 9.00-9.30

Les hele saken>

Rådmannskollegiet Vest

torsdag 23. januar 2014

Orientering om innkomne drøftingsinnspill og videre arbeid med planforslaget.

Når: 23. januar,  kl. 11.00-11.30

Les hele saken>

Politisk styringsgruppe

torsdag 23. januar 2014

Møte i politisk styringsgruppe

Hvor: Oslo rådhus

Når: 23.1, kl. 13.00 – 15.00

Les hele saken>

Delregionalt arbeidsmøte Oslo

onsdag 22. januar 2014

Diskusjoner om foreløpig plangrep og materiale til plandokument, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill.

Hvor: Oslo

Når: 22. januar,  kl. 9.00-13.00

Les hele saken>

Delregionalt arbeidsmøte Follo

mandag 20. januar 2014

Diskusjoner om foreløpig plangrep og materiale til plandokument, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill.

Hvor: Ski

Når: 20. januar,  kl. 9.00-13.00

Les hele saken>

Delregionalt arbeidsmøte Vest

torsdag 16. januar 2014

Diskusjoner om foreløpig plangrep og materiale til plandokument, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill.

Hvor: Sandvika

Når: 16. januar,  kl. 9.00-13.00

Les hele saken>

Administrativ koordineringsgruppe

mandag 13. januar 2014

Møte i administrativ koordineringsgruppe

Når: 13. januar 2014, kl. 14.00-16:00.

Hvor: Oslo rådhus

 

Les hele saken>
2013 desember

Drøfting gjennomført

fredag 20. desember 2013

Når drøftingsfasen er over skal det være gjennomført drøftingsmøter med alle aktørene i Plansamarbeidet. Regionvise konferanser med flere inviterte skal også være avholdt.

 

Les hele saken>

Samling for interesseorganisasjoner

torsdag 05. desember 2013

Konferanse for interesseorganisasjoner

Hvor: Fylkestingssalen, Akershus fylkeskommune, Galleri Oslo

Når: 5. desember, kl. 17.00 – 20.00

Les hele saken>
2013 november

Dialogkonferanse Skedsmo kommune

onsdag 27. november 2013

Plansamarbeidet holder innledning på dialogkonferanse på Lillestrøm. Skedsmo kommune legger opp til dialog med interessegrupper, lag og foreninger, lokale utbyggere og investorer i en tidlig fase av kommuneplanprosessen.

Hvor: Lillestrøm Kultursenter

Når: 27. nov, kl. 18.00

Les hele saken>

Næringskonferanse

fredag 22. november 2013

Næringskonferanse i samarbeid med NHO, politikere og administrasjon fra Oslo og Akershus, og representanter fra næringslivet.

Les mer om konferansen på:

https://plansamarbeidet.no/naeringskonferanse-om-utviklingen-av-oslo-og-akershus

Hvor: Kulturhuset på Lillestrøm

Når: 22. november, kl. 9.00 – 13.00

Les hele saken>

Faggruppe for areal og transport

torsdag 14. november 2013

Møte i faggruppe for areal og transport

Når: 14. november, kl. 9-12

Hvor: Ruter

Les hele saken>

Statens vegvesen Region øst

mandag 11. november 2013

Informasjon om Plansamarbeidets arbeid på allmannamøtet hos Statens vegvesen Region øst

Hvor: Statens vegvesen Region øst

Når: Mandag 11. november, kl. 13.00

Les hele saken>

Politisk styringsgruppe

torsdag 07. november 2013

Møte i politisk styringsgruppe

Når: 7. november, kl. 13.00 -15.00

 

Les hele saken>

Kollektivtrafikkonferansen

torsdag 07. november 2013

Plansamarbeidet holder innlegg om mål og dilemmaer i arbeidet med regional plan for Oslo og Akershus.

Hvor: Dansens hus, Vulkanområdet, Møllerveien 2

Når: 9.00 – 16.00

 

Les hele saken>

NHO Oslo og Akershus

torsdag 07. november 2013

Plansamarbeidet innleder til strategidiskusjon i styret for NHO Oslo og Akershus

Når:  7. november, kl. 13.00

Les hele saken>

Miljø-og samferdselskomiteen Oslo kommune

onsdag 06. november 2013

Informasjonsmøte for Miljø- og samferdselskomiteen i Oslo kommune

Når: Onsdag 6. november, kl. 16.30

Hvor: Oslo rådhus

Les hele saken>
2013 oktober

Administrativ koordineringsgruppe

torsdag 31. oktober 2013

Møte i administrativ koordineringsgruppe

Når: 31. oktober 2013, kl. 09:00-11:00
Hvor: Oslo rådhus
Les hele saken>

Drøftingsmøte Hurdal

onsdag 30. oktober 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Hurdal

Når: 30. oktober, kl. 17.00

Les hele saken>

Drøftingsmøte Bærum kommune

onsdag 30. oktober 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Bærum

Når: 30. oktober

Les hele saken>

Akershus Senterparti

tirsdag 29. oktober 2013

Hvordan skal Akershus se ut om 30 år?

Arrangør: Akershus Senterparti

Hvor: Akersgata 35, Senterpartiet

Når: 29. oktober, kl. 18.00 – 21.00

 

Les hele saken>

Drøftingsmøte Rælingen kommune.

mandag 28. oktober 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Rælingen kommune.

Når: Mandag 28.10.13 kl 18

Hvor: Rælingen rådhus

Les hele saken>

Regionkonferanse Follo

tirsdag 22. oktober 2013

Regionkonferanse for Folloregionen.

Når: 22. oktober, kl. 15.00 – 20.00

Hvor: Plaza hotell, Oslo

 

Les hele saken>

Rotary – Nedre Romerike

torsdag 17. oktober 2013

Foredrag for Rotaryklubbene på Nedre Romerike

Når: 17. oktober, kl. 19.00

Hvor: Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller.

 

Les hele saken>

Drøftingsmøte Skedsmo kommune

onsdag 16. oktober 2013

Drøftingsmøte med formannskapet i Skedsmo kommune

Når: 16. oktober kl. 12.00 – 14.30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Asker kommune

tirsdag 15. oktober 2013

Drøftingsmøte med Asker kommunestyre

Når: 15. oktober, kl. 16.00

Les hele saken>

Møte NSB

tirsdag 15. oktober 2013

Møte med NSB persontogs ledergruppe om drøftingsdokumentet og drøftingsspørsmålene

Når: kl. 13

Hvor: NSB

Les hele saken>

Faggruppe for areal og transport

fredag 11. oktober 2013

Møte i faggruppe for areal og transport

Når: 11. oktober, kl. 9-12

Hvor: Ruter

Les hele saken>

Regionvis konferanse Vestregionen

torsdag 10. oktober 2013

Regionvis konferanse Vestregionen

Når: 10. oktober, kl. 9.00 – 12.00

Hvor: Asker rådhus

Les hele saken>

Byutviklingskomiteen og komite for miljø og samferdsel

onsdag 09. oktober 2013

Informasjonsmøte for byutviklingskomiteen (BUK) og komite for miljø og samferdsel (MOS)

Når: kl. 16. 30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Frogn

mandag 07. oktober 2013

Drøftingsmøte med Frogn kommune

Når: 7. oktober

Les hele saken>

Drøftingsmøte Fet kommune

mandag 07. oktober 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Fet kommune

Når: 7. oktober

 

Les hele saken>
2013 september

Drøftingsmøte Ski kommune

onsdag 25. september 2013

Drøftingsmøte med formannskapet i Ski kommune

Når: 25. september, kl. 17.30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Ås kommune

onsdag 25. september 2013

Drøftingsmøte med formannskapet i Ås kommune

Når: 25. september, kl. 17.30

Les hele saken>

Regionvis konferanse Nedre- og Øvre Romerike

tirsdag 24. september 2013

Regionvis konferanse Nedre- og Øvre Romerike

Når: 24. september

Les hele saken>

Drøftingsmøte Aurskog – Høland

mandag 23. september 2013

Drøftingsmøte med Aurskog – Høland kommune

Når:  23. september, KL. 18.00 – 19.30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Nittedal kommune

mandag 23. september 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Nittedal kommune

Når: 23. september, kl. 17.30 – 19.30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Sørum kommune

onsdag 18. september 2013

Drøftningsmøte med kommunestyret i Sørum kommune.

Hvor: Kommunestyresalen, Sørum rådhus.

Når: Kl. 18.00

Les hele saken>

Drøftingsmøte Nannestad kommune

tirsdag 17. september 2013

Drøftingsmøte med Nannestad kommune.

Hvor: Nannestad kommunestyre

Når: 17.09.2013 kl. 18.30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Enebakk kommune

mandag 16. september 2013

Når: Kl. 18.30

 

Les hele saken>

Drøftingsmøte Nesodden kommune

torsdag 12. september 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Nesodden kommune

Når: 12. september, kl. 16.15

Les hele saken>

Boligprodusentenes Markedsforum

onsdag 11. september 2013

Ellen Grepperud informerer om plansamarbeidets arbeid

Når: 11. september, kl. 10.15

Hvor: Boligprodusentenes Markedsforum

Les hele saken>

Drøftingsmøte Nes kommune

tirsdag 10. september 2013
Drøftingsmøte med kommunestyret i Nes kommune
Når: 10. september, kl. 17.00
Hvor: Nes rådhus.

Les hele saken>

Drøftingsmøte Oppegård kommune

onsdag 04. september 2013

Drøftingsmøte med formansskapet i Oppegård kommune

Når: 4. september, kl. 17.00 – 19.00

Les hele saken>

Drøftingsmøte Ullensaker kommune

mandag 02. september 2013

Drøftingsmøte for Ullensaker kommunestyre

Når: 2. september

Les hele saken>
2013 august

Drøftingsmøte Lørenskog

onsdag 28. august 2013

Drøftingsmøte med formannskapet i Lørenskog kommune

Når: 28. august, kl. 9.00 – 11.00

 

Les hele saken>

Drøftingsmøte Gjerdrum kommune

onsdag 28. august 2013

Drøftingsmøte med kommunestyret i Gjerdrum kommune

Når: 28. august, kl. 17.00 – 18.30

Les hele saken>

Drøftingsmøte Vestby kommune

mandag 26. august 2013

Drøftingsmøte med formannskapet i Vestby kommune

Når: 26. august, kl. 18.00 – 19.30

Les hele saken>

Politisk styringsgruppe

torsdag 15. august 2013

Politisk styringsgruppemøte kl. 14-16

Les hele saken>

Drøftingsgrunnlag klart

torsdag 01. august 2013

Drøftingsgrunnlaget som skal sendes ut til aktørene i Plansamarbeidet skal være klart.

Drøftingsgrunnlaget vil i tillegg til konsekvensbeskrivelser av alternativene, inneholde et førsteutkast til hvordan planen bør utformes. Det innebærer knutepunktstruktur, prinsipper for langsiktige utbyggingsgrenser, detaljeringsgrad for retningslinjer, og anbefalinger om virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.

 

Les hele saken>
2013 juni

Administrativ koordineringsgruppe

torsdag 20. juni 2013

Administrativ koordineringsgruppemøte kl. 14-16

Les hele saken>

Oslo Green City Forum

torsdag 06. juni 2013

Ellen Grepperud orienterer om Plansamarbeidets arbeid under parallellsesjonene om grønn byvekst.

Når: 6. juni, kl. 14.00 – 16.00

Les hele saken>

Asker

torsdag 06. juni 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Asker

Når: 6. juni, kl. 17.00 – 18.00

Les hele saken>

Follorådet

tirsdag 04. juni 2013

Ellen Grepperud orienterer om status i planarbeidet og resultatene fra konsekvensbeskrivelsene.

Når: 4. juni, kl. 17.00 – 21.00

Les hele saken>
2013 mai

Politisk referansegruppe

fredag 31. mai 2013

Politisk referansegruppemøte kl. 9-12

Les hele saken>

Bærum kommune

onsdag 29. mai 2013

Informasjonsmøte for Bærum kommune

Når: 29. mai. kl. 17.00

Les hele saken>

Administrativ referansegruppe

mandag 27. mai 2013

Administrativ referansegruppemøte.

Når: 9-16.

Les hele saken>

Informasjonsmøte Nittedal kommune

mandag 27. mai 2013

Informasjonsmøte med kommunestyret i Nittedal kommune

Når: 27. mai, kl. 17.30

Les hele saken>

Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune

onsdag 22. mai 2013

Informasjonsmøte for Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune

Sted: Rådhuset

Når: 22. mai, kl. 16.30

Les hele saken>

Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

onsdag 22. mai 2013

Informasjonsmøte for Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

Når: 22. mai, kl. 16.30

Les hele saken>

Informasjonsmøte Hurdal

onsdag 15. mai 2013

Informasjonsmøte med kommunestyret i Hurdal

Når: 15. mai, kl. 18.00

Les hele saken>

Politisk styringsgruppe

tirsdag 14. mai 2013

Møte i politisk styringsgruppe

Hvor: Akershus fylkeskommune

Når: Kl. 14.00 – 17.00.

Les hele saken>

Informasjonsmøte Oppegård kommune

mandag 13. mai 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Oppegård kommune

Når: 13. mai, kl. 16.00 – 18.00

Les hele saken>

Administrativ koordineringsgruppe

torsdag 02. mai 2013

Møte i administrativ koordineringsgruppe

Hvor: Akershus fylkeskommune

Når: Kl. 8.30 – 13.00

Les hele saken>
2013 april

Øvre Romerike Utviklings årskonferanse

torsdag 25. april 2013
Plansamarbeidet deltar på Øvre Romerike Utviklings årskonferanse 2013. Styringsgruppeleder Nils Aage Jegstad innleder, plansekretariatet informerer og formannskapene på Øvre Romerike skal diskutere areal- og transportutvikling.
Hvor: Hurdalsjøen hotell
Når: 25.4, kl. 14.00
Les hele saken>

Informasjonsmøte Nesodden kommune

torsdag 25. april 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Nesodden kommune

Når: 25. april, kl. 17.15

Les hele saken>

Faggruppen for areal- og transport

torsdag 18. april 2013

Møte i faggruppen for areal- og transport

Hvor: Ruter

Når: 9-12

Les hele saken>

Informasjonsmøte Fet kommune

mandag 15. april 2013

Informasjonsmøte for Fet kommune

Når: 15. april, kl. 18.00

 

Les hele saken>

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

torsdag 11. april 2013

Presentasjon om Plansamarbeidet på åpent temamøte for embetet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Når: 11. april

 

 

Les hele saken>

Follorådets byggkurs

torsdag 11. april 2013

Innlegg om Plansamarbeidet på Follorådets byggkurs

Når: 11. april

 

 

Les hele saken>

Rådmannskollegiet i Enebakk

torsdag 11. april 2013

Presentasjon om Plansamarbeidets status og fremdrift  for Rådmannskollegiet i Enebakk.

Når: 11. april, kl. 9.00

Les hele saken>

Selvaag Bolig ASA

onsdag 10. april 2013

Presentasjon om Plansamarbeidet for konsernledelsen i Selvaag Bolig ASA

Når: 10. april, kl. 12.00

 

Les hele saken>

Møte med miljøvernministeren

mandag 08. april 2013

Plansmarbeidet ved leder Ellen Grepperud, byråd Bård Folke Fredriksen og fylkesordfører Nils Aage Jegstad møter miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Når: Kl. 13.00

Hvor: Miljøverndepartementet

Les hele saken>

Hordaland fylkeskommunes høringsmøte for Planprogram

onsdag 03. april 2013

Plansamarbeidet informerer om planarbeidet på Hordaland fylkeskommunes høringsmøte for Planprogram for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

Hvor:  Grand Hotel Terminus i Bergen

Les hele saken>

Informasjonsmøte Ullensaker

tirsdag 02. april 2013

Informasjonsmøte med Hovedutvalget for overordnet planlegging i Ullensaker kommune.

Når: 2. april, kl. 14.00

 

Les hele saken>
2013 mars

Pensjonistakademiet ved UMB

onsdag 20. mars 2013

Presentasjon om Plansamarbeidets arbeid for Pensjonistakademiet ved Universitetet for miljø og biovitenskap i  Ås (UMB)

Når: 20. mars, kl. 12.30

Les hele saken>

Informasjonsmøte Sørum kommune

onsdag 20. mars 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Sørum kommune.

Hvor: Kommunestyresalen, Sørum rådhus.

Når: Kl. 19.00

Les hele saken>

Informasjonsmøte Eidsvoll kommune

tirsdag 19. mars 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Eidsvoll kommune

Når: 19. mars kl. 18.00

Les hele saken>

Informasjonsmøte Aurskog-Høland

mandag 18. mars 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Aurskog-Høland

Tid: kl 18.00

Les hele saken>

Faggruppen for areal- og transport

torsdag 14. mars 2013

Møte i Faggruppen for areal- og transport

Hvor: Ruter

Når: 9-12

Les hele saken>

OBOS

onsdag 06. mars 2013

Orientering for konsernledelsen i OBOS om status og videre fremdrift i Plansamarbeidet

Når: Kl. 8.00 – 9.00

Les hele saken>

Fylkesutvalget i Buskerud

onsdag 06. mars 2013

Orientering for fylkesutvalget i Buskerud om status og fremdrift i Plansamarbeidet

Hvor: Fylkeshuset i Drammen

Når: 13.00 – 14.00

Les hele saken>

Informasjonsmøte Gjerdrum kommunestyre

onsdag 06. mars 2013

Informasjonsmøte for Gjerdrum kommunestyre

Hvor: Gjerdrum

Tid: Onsdag 6. mars, kl 17:00

Les hele saken>
2013 februar

Informasjonsmøte Lørenskog kommune

onsdag 27. februar 2013

Når: Kl. 9.00

Les hele saken>

Informasjonsmøte med Ski kommune

onsdag 27. februar 2013

Informasjonsmøte med kommunestyret i Ski kommune

Når: 27. februar, kl: 17.00 – 17.45

Hvor: Kommunestyresalen, Ski rådhus

Les hele saken>

Informasjonsmøte Frogn kommune

mandag 25. februar 2013

Informasjonsmøte  for kommunestyret i Frogn kommune

Når. 25. februar, kl. 16.30

Les hele saken>

Informasjonsmøte Rælingen

onsdag 13. februar 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Rælingen kommune

Når: 13. februar, kl. 18 – 19.

Les hele saken>

Kommunal- og regionaldepartementet og Oslo kommune

onsdag 13. februar 2013

Orientering om Plansamarbeidet på møte med Kommunal- og regionaldepartementet og Oslo kommune.

Hvor: Oslo rådhus, Store møterom 7. etasje

Når: kl. 12.15 – 12.45

Les hele saken>

Informasjonsmøte for kommunestyret i Nes kommune

tirsdag 12. februar 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Nes kommune

Når: 12. februar

Tid: Kl. 18.00

Les hele saken>

Informasjonsmøte Enebakk kommune

mandag 11. februar 2013

Informasjonsmøte for kommunestyret i Enebakk kommune

Når: Kl 18.30

Les hele saken>

Informasjonsmøte med byrådet for bypolitikk

mandag 11. februar 2013

Informasjonsmøte med faglig råd for bærekraftig bypolitikk

Når:  09:30, mandag 11. februar

Hvor: Thon hotell Opera ved Jernbanetorget

Les hele saken>
2013 januar

Informasjonsmøte for Polyteknisk forening

torsdag 31. januar 2013

Informasjonsmøte Polyteknisk forening

Når: 31. januar, kl. 17 – 19.

Les hele saken>

Informasjonsmøte for Bjerke, Grorud, Stovner og Alna

onsdag 30. januar 2013

Informasjonsmøte for bydelsutvalgslederne og bydelsdirektørene i Bjerke, Grorud, Stovner og Alna

Kl. 16.30

Les hele saken>

Informasjonsmøte for Entreprenørforeningen – bygg og anlegg

onsdag 23. januar 2013

Informasjonsmøte for Entreprenørforeningen – bygg og anlegg

Hvor: Næringslivets hus

Når: 23. januar kl. 12-15

Les hele saken>

Informasjonsmøte med departementene

fredag 18. januar 2013

Informasjonsmøte med departementene

Når: 18. januar kl. 13-15.

Les hele saken>

Informasjonsmøte i Skedsmo kommune

onsdag 16. januar 2013

Informasjonsmøte for formannskapet i Skedsmo kommune

Hvor: Skedsmo kommune

Når: 16. januar kl. 8-12.

Les hele saken>

Informasjonsmøte for Nannestad kommune

mandag 14. januar 2013

Informasjonsmøte for politisk utvalg i Nannestad kommune

Hvor: Nannestad kommune

Når: 14. januar kl. 18-20

Les hele saken>
2012 desember

Alternativer konkretisert

lørdag 01. desember 2012

Utbyggingsalternativer for 2030 med perspektiv mot 2050 er klare for videre konsekvensbeskrivelser.

Les hele saken>
2012 juni

Rammene lagt

fredag 01. juni 2012

Forutsetninger og rammer for alternativene er fastsatt.

Les hele saken>
2012 april

Plansekretariatet etablert

søndag 01. april 2012

Plansekretariatet er etablert og planarbeidet igangsatt fra 1. april 2012.  Planstrategien og planprogrammet ble vedtatt av Akershus fylkesting 26.03.2012 og Oslo bystyre 28.03.2012.

Les hele saken>