Øvre Romerike Utviklings årskonferanse

Apr 25, 2013
Plansamarbeidet deltar på Øvre Romerike Utviklings årskonferanse 2013. Styringsgruppeleder Nils Aage Jegstad innleder, plansekretariatet informerer og formannskapene på Øvre Romerike skal diskutere areal- og transportutvikling.
Hvor: Hurdalsjøen hotell
Når: 25.4, kl. 14.00

DEL:

Kalender