Delregionalt arbeidsmøte Vest

Jan 16, 2014

Diskusjoner om foreløpig plangrep og materiale til plandokument, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill.

Hvor: Sandvika

Når: 16. januar,  kl. 9.00-13.00

DEL:

Kalender