Slutt høring og offentlig ettersyn

Feb 27, 2015

27. februar: Frist for å sende inn høringsuttalelser. Planeierne starter arbeidet med å oppsummere og vurdere høringsinnspillene, og bli enige om endelig planforslag.

DEL:

Kalender