Follo Næringsråd

Apr 08, 2014

Plansamarbeidet forteller om målsetting, status og fremdrift for arbeidet med regional areal- og transportplan.

Når: Tirsdag 8. april, kl. 14.00

Hvor: Rosenholm Campus

DEL:

Kalender