Dialogkonferanse Skedsmo kommune

Nov 27, 2013

Plansamarbeidet holder innledning på dialogkonferanse på Lillestrøm. Skedsmo kommune legger opp til dialog med interessegrupper, lag og foreninger, lokale utbyggere og investorer i en tidlig fase av kommuneplanprosessen.

Hvor: Lillestrøm Kultursenter

Når: 27. nov, kl. 18.00

DEL:

Kalender