Follorådet

Jun 04, 2013

Ellen Grepperud orienterer om status i planarbeidet og resultatene fra konsekvensbeskrivelsene.

Når: 4. juni, kl. 17.00 – 21.00

DEL:

Kalender