Hordaland fylkeskommunes høringsmøte for Planprogram

Apr 03, 2013

Plansamarbeidet informerer om planarbeidet på Hordaland fylkeskommunes høringsmøte for Planprogram for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

Hvor:  Grand Hotel Terminus i Bergen

DEL:

Kalender