Start høring og offentlig ettersyn

Nov 20, 2014

Medio november: Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus gjør vedtak om å sende planforslaget  på høring. Høringsforslag sendes kommunene og de andre høringsinstansene.

DEL:

Kalender