Drøftingsgrunnlag klart

Aug 01, 2013

Drøftingsgrunnlaget som skal sendes ut til aktørene i Plansamarbeidet skal være klart.

Drøftingsgrunnlaget vil i tillegg til konsekvensbeskrivelser av alternativene, inneholde et førsteutkast til hvordan planen bør utformes. Det innebærer knutepunktstruktur, prinsipper for langsiktige utbyggingsgrenser, detaljeringsgrad for retningslinjer, og anbefalinger om virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.

 

DEL:

Kalender