Lanserer nettsider

feb 04, 2013

Plansamarbeidet lanserer i dag nettsider på Plansamarbeidet.no. På nettsidene vil du finne nyheter og informasjon om planarbeidet.

Her følger en kort introduksjon til menypunktene på nettsiden:

Aktuelt inneholder våre nyheter.

Om Plansamarbeidet
inneholder informasjon om Plansamarbeidets organisering, bakgrunn og mål. Her finner du også en samling spørsmål vi ofte får.

Alternativer
gir deg kart og tekster om de tre alternativene vi har utformet for hvordan Oslo og Akershus kan vokse fram mot 2030. De er ikke alternative planforslag, men illustrasjoner for å få fram konsekvenser av ulike utviklingsmodeller. Du kan også her se kart og lese om våre perspektiver mot 2050. Det jobbes nå med å beskrive konsekvensene.  Vi vil oppdatere nettsiden etter hvert som arbeidet utvikles videre.

Virkemidler
forteller om utredningsarbeidet knyttet til virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser som nå pågår i regi av Plansamarbeidet. Hensikten med utredningen er å konkretisere og problematisere ulike forhold ved den regionale areal- og transportplanen i forhold til virkemiddelbruk, finansieringsmodeller og forpliktende avtaler.

Informasjonsmateriell
 inneholder ulike typer informasjonsmateriell om arbeidet vårt til fri bruk. Grunnlagsdokumenter, konsekvensbeskrivelser, presentasjoner, en samling av noen av våre siste presseklipp og møtereferater fra møtene i Plansmarbeidets politiske styringsgruppe er noen stikkord for materiellet som er samlet og kan lastes ned her.

Kalendere
n
gir deg en oversikt over våre eksterne møter.

Presse
er kontaktsider for pressen og inneholder blant annet pressebilder av Plansamarbeidets politiske ledelse og leder Ellen Grepperud.

Kontakt
oss gir deg kontaktopplysninger til alle i Plansekretariatet.

Nettsiden vil kontinuerlig fylles med mer informasjon om prosjektet og våre aktiviteter. Vi håper du liker siden og at du vil finne den informasjonen du trenger der.

Send gjerne en e-post til: ingunn.monstad@akershus-fk.no om hva du synes om nettsidene, hvis du lurer på noe vedrørende Plansamarbeidet, eller om noe mangler.

Følg oss også gjerne på facebook og twitter.

DEL:

Kalender