Prosjekteiere

Plansamarbeidet forvaltes formelt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap. Frem til høring ble Plansamarbeidet drevet som et prosjekt, der også kommunene i Akershus var representert i de administrative og politiske styringsgruppene og referansegruppene. Fra og med vedtak av høringsforslag tok planeierne over prosessen, og det er Akershus fylkesting og Oslo bystyre som har vedtatt den regionale planen.

Styringsstrukturer:

image