Prosjekteiere

Plansamarbeidet forvaltes formelt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap. Frem til høring ble Plansamarbeidet drevet som et prosjekt, der også kommunene i Akershus var representert i de administrative og politiske styringsgruppene og referansegruppene. Fra og med vedtak av høringsforslag tok planeierne over prosessen, og det er Akershus fylkesting og Oslo bystyre som har vedtatt den regionale planen.

Organisasjon:

 • POLITISK REFERANSEGRUPPE

  Byutviklingskomiteen i Oslo

  Gruppelederne i Akershus fylkeskommune

  Ordførerne i Akershus

  Fire bydelsutvalgsledere i Oslo

  POLITISK REFERANSEGRUPPE

  Byutviklingskomiteen i Oslo

  Gruppelederne i Akershus fylkeskommune

  Ordførerne i Akershus

  Fire bydelsutvalgsledere i Oslo

 • POLITISK STYRINGSGRUPPE

  5 fra Oslo kommune

  3 fra Akershus fylkeskommune

  4 fra deleregionene i Akershus

  POLITISK STYRINGSGRUPPE

   

  Oslo kommune:

  Bård Folke Fredriksen (H), Guri Melby (V), Marianne Borgen (SV), Anders Røberg-Larsen (Ap), Bjarki Eggen (V)

   

  Akershus fylkeskommune:

  Anette Solli (H), Solveig Schytz (V), Siri Hov Eggen (AP)

   

  Vestregionen: Lene Conradi (H)

  Follo: Thore Vestby (H)

  Nedre Romerike:  Hilde Thorkildsen (Ap)

  Øvre Romerike: Anders Østensen (Ap)

   

   

   

   

   

   

   

 • ADMINISTRATIV KOORDINERINGSGRUPPE

  1 fra Oslo kommune

  1 fra Akershus fylkeskommune

  1 rådmann fra Akershus-kommunene

  OBSERVATØRER FRA STATEN:

  1 fra Akershus fylkeskommune

  1 fra Statens vegvesen Region øst

  ADMINISTRATIV KOORDINERINGSGRUPPE

  Oslo kommune: Geir Aga

  Akershus fylkeskommune: Arnhild Danielsen

  Rådmann fra Akershus-kommunene: Harald K. Hermansen

   

  Observatører fra staten:

  Fylkesmannen: Anne-Marie Vikla

  Statens vegvesen Region Øst: Ing-Christine Ericson

 • PLANSEKRETARIAT

  Sekretariatsleder
  Medarbeider fra Oslo kommune
  Medarbeider fra Akershus fylkeskommune
  Medarbeider fra Statens vegvesen
  Kommunikasjonsrådgiver

  PLANSEKRETARIAT

  Sekretariatsleder: Ellen Grepperud

  Rådgiver: Bjørn W. Helgesen (80 %)

  Rådgiver: Gunnar Berglund (20 %)

  Rådgiver: Marit Øhrn Langslet

  Rådgiver: Nina Fjeldheim (20%)

  Kommunikasjonsrådgiver: Ingunn Monstad

   

   

 • ADMINISTRATIV REFERANSEGRUPPE

  REPRESENTANTER FRA:

  Oslo kommune

  Akershus fylkeskommune

  Akershus-kommunene og delregionene

  Ulike fagdepartementer

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  ADMINISTRATIV REFERANSEGRUPPE

  REPRESENTANTER FRA:

  Oslo kommune

  Akershus fylkeskommune

  Akershus-kommunene og delregionene

  Deltagelse fra ulike fagdepartementer

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  Ruter

  NSB

  Jernbaneverket

  Statens vegvesen

  Oslopakke 3

  Samarbeidsalliansen for Osloregionen