Fylkesordfører Anette Solli vil ha en strategisk plan som gir handlingsrom, men som også gir tydelige føringer og forutsigbarhet.

-Planen bør være strategisk

okt 10, 2013

-Planen bør være en strategisk plan med et overordnet arealkart. Den bør ikke være juridisk bindende, men gi tydelige føringer og forutsigbarhet, oppsummerte ordstyreren etter innleggene og diskusjonene på drøftingsmøtet i Vestregionen tidligere i dag.

Drøftingsmøtet var den andre regionvise konferansen som ble arrangert nå i drøftingsfasen. Deltagerne på møtet på Asker rådhus i dag var både fra det politiske og det faglige miljøet. Vestregionen er et samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo. I tillegg deltok representanter fra blant annet Statens vegvesen, Ruter, NSB, Fylkesmannen og ulike departementer.

 

Strategisk plan

Anette Solli, som er nyoppnevnet fylkesordfører, reiste spørsmålet om hvor detaljert planen skal styre og hvordan man skal få kommunene, fylket og staten til å forplikte seg.

-Jeg ønsker meg en strategisk plan som gir handlingsrom, men som også gir tydelige føringer og forutsibarhet. Det må være en balanse mellom forutsigbarhet og fleksibilitet, understreket Solli, som sa at ikke hele Fylkestinget hadde endt på en konklusjon når det gjaldt hvor finmasket, eller grovmasket planen skulle være. Deltagerne på møtet i dag klarte imidlertid å enes om at planen bør være en strategisk plan med et overordnet arealkart, og at den ikke bør være juridisk bindende, men gi tydelige føringer og forutsigbarhet.

– I Plan og bygningsloven står det at: Planen er hovedgrunnlaget for samarbeidet og skal ligge til grunn for regionale organisasjoners virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. Hva betyr dette for stat, fylke og kommune? Og hvordan skal vi få til forplikende avtaler?, spurte fylkesordføreren.

Bård Folke Fredriksen mener at det er helt nødvendig å samarbeide om den regionale planen.

Byråd for byutvikling, og leder av Plansamarbeidets politiske styringsgruppe, Bård Folke Fredriksen, innledet konferansen og var også opptatt av hvilke avtaler vi trenger å få på plass for å få gjennomført det som ligger i den regionale planen for areal og transport når den er klar.

-Hva slags avtaler trengs mellom fylker, kommuner og stat for å få gjennomført det som ligger i planen? Hva slags avtaler kan vi få til ved at stat og kommune handler sammen? Hvordan kan vi involvere stat, kommune, fylke, næringsliv og borgere og få til at alle bidrar for å få dette til, spurte byråden.

Bård Folke Fredriksen understreket også at aktørene må handle sammen i så store og tunge prosesser.

– Vi er i et skjebnefelleskap, la oss bruke veksten til å skape muligheter. Hele Osloregionen er et arbeidsmarked og et boligmarked, og nå er vi forberedt på at vi må ta imot stor vekst i årene som kommer. Veksten er en mulighet til å få til ønsket utvikling. Vi vil bruke den som en positiv steds- og samfunnsutvikler. For å få til det – må vi tenke regionalt og samarbeide, sa han.

Planen er en regional plan for Oslo og Akerhus, men man ser også utover dette området i planarbeidet og har kontakt med både nabofylker og naboregioner i arbeidet med planen.

-Vi er nødt til å se på hva som skjer utenfor Oslo og Akershus også. Dette er ingen hermetisk lukket plan, sa Solli.

 

Gi innspill

De korridorvise samlingene er en viktig del av drøftingsfasen som planarbeidet nå er inne i. Diskusjonsgrunnlaget for drøftingsfasen er drøftingsdokumentet, som er resultatet av utredningsfasen. Fristen for å komme med innspill til planarbeidet i drøftingsfasen er satt til 20. desember.  

– Nå er mulighetene  størst for å forme innholdet i planen ved å komme med innspill til Plansamarbeidet. Vi håper dere bruker denne muligheten, avsluttet Folke Fredriksen.

Den siste av de tre regionsvise konferansene er for Sørkorridoren (Folloregionen) og arrangeres 22. oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon: Drøftingsdokumentet, www.plansamarbeidet.no

 

 

 

 

DEL:

Kalender