Interesserte tilhørere på næringskonferansen i Lillestrøm. Fra venstre Bård Folke Fredriksen, Jon Sandnes og Aslak Bonde.

Næringskonferanse i Lillestrøm

nov 22, 2013

– Oslo og Akershus er én bo- og arbeidsregion. Det er på tide at plansamarbeidet virkelig blir satt på agendaen. Næringslivet bryr seg ikke om region-, eller kommunegrenser, sa første innleder på næringskonferansen i Lillestrøm, styreleder i i NHO Oslo og Akershus, Per Bergerud.

Rundt 150 deltakere, næringslivsledere, fylkes- og  kommunepolitikere, rådmenn og samferdselsaktører i Oslo og Akershus, deltar på konferansen på Lillestrøm kultursenter som arrangeres av Plansamarbeidet i samarbeid med NHO Oslo og Akershus og Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold. Temaet for konferansen er hvilke muligheter for næringsutvikling den kommende befolkningsveksten gir i byene og tettstedene i Oslo og Akershus.

Innen 2030 ventes det en befolkningsvekst på 350.000 mennesker i Oslo og Akershus. Den kommende befolkningsveksten gir muligheter til økt verdiskapning for hele samfunnet. Per Bergerud er opptatt av at vi må gripe disse mulighetene.

 – Næringslivet ønsker en plan med forutsigbare rammer. Uten noen plan for hvordan man skal håndtere befokningsveksten vil veksten drepe mulighetene som ligger foran oss. Vår forventning til politikerne er at de tar denne planen på alvor og at den blir forpliktende. Uten en forpliktende plan kan vi like godt legge den i skuffen og glemme den. Og da blir alternativet kommunesammenslåing.

 

Forutsigbare planer

Forutsigbarhet i planer er viktig for næringslivet.

– Vi ønsker oss mer effektiv planlegging. Planene blir ofte for detaljerte, og når vi kommer til gjennomføring må vi omplanlegge. Det er viktig med raskere og mer effektive  planprosesser for å lykkes, mener Jon Sandnes, administrerende direktør i  Byggnæringens Landsforbund.

Jon Sandnes mener regionalt samarbeid bør pålegges i pressområdene og at planen må forplikte kommune, stat og fylke.

– Næringslivet ønsker å være en bidragsyter til plansamarbeidet. Hvordan kan vi bidra? Regionalt samarbeid bør pålegges i pressområdene. En regional plan må forplikte kommune, stat og fylke, påpeker Sandnes.

Den kommende befolkningsveksten stiller store krav til utbygging av både infrastruktur, boliger og næringsbygg. Befolkningsveksten vil også føre til etablering av ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i mange kommuner.

– Jo flere vi blir, jo viktigere blir sammenhengen mellom areal og transport. Vi har ikke arealmangel i Oslo og Akershus. Gode transportløsninger er avgjørende. Vi kan ikke bygge oss ut av kapasitetsproblemene med flere felt på motorveiene. Befolkningsveksten må tas kollektivt, understreker leder av politisk styringsgruppe i Plansamarbeidet og byråd for byutvikling i Oslo kommune, Bård Folke Fredriksen.

 

Steder med kvalitet

Hvis man skal gjøre et knutepunkt attraktivt for et blandet næringsliv må man ikke bare regulere områder til boliger, men også til næring. Stedene må og ha en viss tetthet i bygningsmasse.

– Vi må skape steder med egne kvaliteter og identitet. Steder hvor man har lyst til å være, mener Folke Fredriksen

Alle kommuner ønsker seg en økning av kompetansebaserte næringer i sin kommune, men bedriftene har ofte sine preferanser når de skal lokalisere seg.

– Alle kommuner kan ikke få nye kompetansebaserte næringer. Å skape gode sammenhenger er avgjørende for at vi skal lykkes, understreker Bård Folke Fredriksen

– En bedriftseier fortalte meg at – det er det samme hvor jeg plasserer min bedrift, bare jeg får være sammen med andre, forteller Per Bergerud.

Det er viktig å skape steder næringslivet finner attraktive. Det må være miljøer med likesinnede bransjer på samme sted og et variert handels- og servicetilbud.  Dessuten er nærheten til kollektivtransport avgjørende.

–  Vi må få en bedre sammenheng mellom transport og bosettingsmønster slik at det er enkelt å forflytte arbeidskraft. Da vil også bedriftene få lettere tilgang på kompetanse, mener Per Bergerud.

–  Ny tunnel i Oslo er det aller viktigste. Infrastruktur må på plass først for å møte befolkningsveksten, understreker Jon Sandnes.

 

Fortett landsbyen

– Når det gjelder byutvikling må man tørre å gå planken. Det må fortettes mye mer enn det gjøres i dag når det gjelder eiendomsutvikling. Det er mange som ikke fortetter nok.  Jeg pleier å si at det må en landsby til for å oppdra et barn. Tenk – landsby. Det er det samme hvor jeg er bare det er folk der. Det handler om samhandling og partnerskap. Inviter aktørene som er villige til å bidra til å bygge opp denne landsbyen, oppfordrer Jon Sandnes.

 

Flanerende byplanlegging

– Vi skal legge til rette for at tettsteder skal vokse fremover. Men vi er også en bo- og arbeidsregion, som skal være konkurransedyktig. Et samarbeid må gå ut på at vi må gi avkall på noe, for å få til noe annet. Vi må ta et avgjørende valg på hvordan planen skal være. Hvorfor ønsker vi å bygge høyere og tettere? Jo, for å fortette rundt kollektivknutepunkter. Hva gjør vi når vi kommer i konflikt med jordbruk? Klima og vekst vil i enkelte tilfeller stå i strid med jordvern eller markagrensen. Plansamarbeidet kan være et verktøy til å få løst slike konflikter, mener Bård Folke Fredriksen

– Vi må skape steder med kvalitet og vilkår for liv, der folk bor og trives. Og tenke kvalitet i alt vi gjør. Vi skal skape steder hvor folk kan flanere. Begrepet flanere må inn i byplanleggingen for fremtiden.

Les og last ned innleggene fra konferansen her på plansamarbeidet.no

 

Over 150 deltakere fulgte interessert med da ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, åpnet  næringskonferansen i Lillestrøm.

DEL:

Kalender